Specialista na majetek

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Název      Cena     
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019 - 2020
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
16.12.
2019
Daňové a účetní aktuality 2019 a 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
16.12.
2019
DPH v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
16.12.
2019
Novinky ve zdaňování mezd
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
16.12.
2019
Praktické uplatňování DPH v roce 2019 a upozornění na změny v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Opava   1 800 Kč s DPH
16.12.
2019
Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2019
ANAG   Brno   1 727 Kč 
16.12.
2019
Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2020
VOX   Praha   2 590 Kč 
16.12.
2019
Účetní a daňové aktuality 2019 - 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
16.12.
2019
Účetní závěrka podnikatelských právnických osob 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
16.12.
2019
Účetní závěrka roku 2019 pro podnikatele
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
16.12.
2019
Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1. 2020, problémové situace z praxe a jejich řešení
VOX   Praha   2 090 Kč 
16.12.
2019
Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim předcházet
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 000 Kč s DPH
17.12.
2019
Daňové a účetní aktuality 2019 a 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
17.12.
2019
Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob
ANAG   Karlovy Vary   1 810 Kč 
17.12.
2019
INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 100 Kč s DPH
17.12.
2019
Mezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy
VOX   Praha   1 990 Kč 
17.12.
2019
NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
17.12.
2019
Poslední přiznání k DPH za rok 2019
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
17.12.
2019
Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2019
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
17.12.
2019
Práva a povinnosti daňového poplatníka
VOX   Praha   2 590 Kč 
17.12.
2019
  Stránka 1 z 48   Další
20 z 951 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Majetek je základním stavebním kamenem každé společnosti. Může mít různou podobu, přičemž pro každý typ majetku platí různá účetní a daňová pravidla. Cílem této akademie je představit účetní a daňovou problematiku pro každý důležitý typ majetku. Zájemci se seznámí s problematikou dlouhodobého majetku, finančního majetku, zásob a pohledávek. Důraz je kladen na účetní řešení dané problematiky a v oblastech, kde je to důležité, je tento účetní pohled rozšířen o daňové aspekty. Absolvováním akademie získá absolvent přehled o transakcích, se kterými se v této oblasti může setkat.
Pro koho je tato akademie určena

Akademie je určena všem, kteří se chtějí dozvědět účetní a daňové souvislosti majetku společnosti. Seminář je vhodný především pro účetní a podnikatele, kteří chtějí mít znalosti o účetních a daňových souvislostech majetku společnosti. Seminář je vhodný zejména pro mírně pokročilé.

Výhody této vícedenní akademie

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku majetku osvojíte postupně a tím si vybudujete pevnější základy. Během každého dne dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorem během dalšího dne. Využít k samostudiu můžete také on-line knihovnu Majetek a zásoby profi.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po úspěšně zdolaném testu získáte certifikát Specialisty na majetek.

Obsah

V akademii se seznámíte s účetními a daňovými aspekty dlouhodobého a krátkodobého majetku.

26. srpna 2019 (pondělí)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • Zobrazení majetku v rozvaze společnosti
 • Účetní a daňové vymezení hmotného a nehmotného majetku – pořízení v cizí měně, dotace
 • Účetní a daňové odpisování majetku – zbytková hodnota, komponentní odpisování
 • Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se zaměřením na daňové aspekty (daň z příjmů i daň z přidané hodnoty)
 • Základní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS
 • Návazné účetní souvislosti – odložená daň

27. srpna 2019 (úterý)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – pokračování

 • Základní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS
 • Návazné účetní souvislosti – odložená daň

Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek

 • Vymezení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
 • Problematika majetkových cenných papírů – z pozice emitenta i investora
  • Pořízení majetkových CP
  • Ocenění majetkových CP k rozvahovému dni
  • Emise majetkových CP
 • Problematika dluhových CP
  • Pořízení dluhových CP
  • Ocenění dluhových CP k rozvahovému dni
  • Emise dluhových CP

28. srpna 2019 (středa)

Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek – pokračování

 • Problematika dluhových CP
  • Pořízení dluhových CP
  • Ocenění dluhových CP k rozvahovému dni
  • Emise dluhových CP

Zásoby

 • Vymezení a účtování nakupovaných zásob
 • Vymezení a účtování zásob vytvořených vlastní činností
 • Znehodnocení zásob
 • Problematika pohledávek
  • Tvorba účetních a daňových opravných položek

29. srpna 2019 (čtvrtek)

Pohledávky

 • Problematika pohledávek z obchodních vztahů
  • Tvorba účetních a daňových opravných položek
  • Odpis pohledávky
  • Pohledávky v cizích měnách
 • Problematika ostatních pohledávek

Závěrečný test

Harmonogram pro 4 přednáškové dny:

26. – 29. 8. 2019 od 9 do 16 hodin

Lektor

Ing. Michal Šindelář, Ph.D. – auditor, certifikovaný účetní

Je auditor, certifikovaný účetní a dále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Odborně se zabývá především problematikou kvality poskytovaných auditorských služeb v České republice a vztahem mezi obchodním právem, účetními a daňovými předpisy. Věnuje se lektorské činnosti pro Komoru auditorů ČR, Institut certifikace Svazu účetních, Komoru certifikovaných účetních a jiné odborné instituce.