Specialista na majetek

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Název      Cena     
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
VOX   Praha   19 970 Kč 
19.8.
28.8.
2019
Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
VOX   Praha   2 590 Kč 
19.8.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
VOX   Praha   1 990 Kč 
20.8.
2019
Podrobněji ke změnám v DPH v roce 2019
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
20.8.
2019
Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH v roce 2019, vnitřní kontrolní systém
VOX   Praha   2 390 Kč 
20.8.
2019
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
VOX   Praha   690 Kč 
20.8.
2019
Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí
VOX   Praha   2 065 Kč 
21.8.
2019
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
VOX   Praha   2 690 Kč 
21.8.
2019
Zálohy z účetního a daňového
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
21.8.
2019
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.8.
2019
Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov)
VOX   Kácov   5 999 Kč 
22.8.
24.8.
2019
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.8.
2019
Zákon o dani z hazardních her
VOX   Praha   1 890 Kč 
23.8.
2019
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (dvoudenní)
INTEGRA CENTRUM   Zlín   3 800 Kč s DPH
26.8.
27.8.
2019
Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
VOX   Praha   1 890 Kč 
26.8.
2019
Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe
VOX   Praha   2 590 Kč 
26.8.
2019
Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
VOX   Praha   1 890 Kč 
26.8.
2019
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
VOX   Praha   1 890 Kč 
27.8.
2019
Mzdové účetnictví pro personalisty
VOX   Praha   3 790 Kč 
27.8.
28.8.
2019
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech
VOX   Praha   4 890 Kč 
27.8.
28.8.
2019
  Stránka 1 z 41   Další
20 z 818 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Majetek je základním stavebním kamenem každé společnosti. Může mít různou podobu, přičemž pro každý typ majetku platí různá účetní a daňová pravidla. Cílem této akademie je představit účetní a daňovou problematiku pro každý důležitý typ majetku. Zájemci se seznámí s problematikou dlouhodobého majetku, finančního majetku, zásob a pohledávek. Důraz je kladen na účetní řešení dané problematiky a v oblastech, kde je to důležité, je tento účetní pohled rozšířen o daňové aspekty. Absolvováním akademie získá absolvent přehled o transakcích, se kterými se v této oblasti může setkat.
Pro koho je tato akademie určena

Akademie je určena všem, kteří se chtějí dozvědět účetní a daňové souvislosti majetku společnosti. Seminář je vhodný především pro účetní a podnikatele, kteří chtějí mít znalosti o účetních a daňových souvislostech majetku společnosti. Seminář je vhodný zejména pro mírně pokročilé.

Výhody této vícedenní akademie

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku majetku osvojíte postupně a tím si vybudujete pevnější základy. Během každého dne dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorem během dalšího dne. Využít k samostudiu můžete také on-line knihovnu Majetek a zásoby profi.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po úspěšně zdolaném testu získáte certifikát Specialisty na majetek.

Obsah

V akademii se seznámíte s účetními a daňovými aspekty dlouhodobého a krátkodobého majetku.

26. srpna 2019 (pondělí)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • Zobrazení majetku v rozvaze společnosti
 • Účetní a daňové vymezení hmotného a nehmotného majetku – pořízení v cizí měně, dotace
 • Účetní a daňové odpisování majetku – zbytková hodnota, komponentní odpisování
 • Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se zaměřením na daňové aspekty (daň z příjmů i daň z přidané hodnoty)
 • Základní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS
 • Návazné účetní souvislosti – odložená daň

27. srpna 2019 (úterý)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – pokračování

 • Základní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS
 • Návazné účetní souvislosti – odložená daň

Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek

 • Vymezení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
 • Problematika majetkových cenných papírů – z pozice emitenta i investora
  • Pořízení majetkových CP
  • Ocenění majetkových CP k rozvahovému dni
  • Emise majetkových CP
 • Problematika dluhových CP
  • Pořízení dluhových CP
  • Ocenění dluhových CP k rozvahovému dni
  • Emise dluhových CP

28. srpna 2019 (středa)

Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek – pokračování

 • Problematika dluhových CP
  • Pořízení dluhových CP
  • Ocenění dluhových CP k rozvahovému dni
  • Emise dluhových CP

Zásoby

 • Vymezení a účtování nakupovaných zásob
 • Vymezení a účtování zásob vytvořených vlastní činností
 • Znehodnocení zásob
 • Problematika pohledávek
  • Tvorba účetních a daňových opravných položek

29. srpna 2019 (čtvrtek)

Pohledávky

 • Problematika pohledávek z obchodních vztahů
  • Tvorba účetních a daňových opravných položek
  • Odpis pohledávky
  • Pohledávky v cizích měnách
 • Problematika ostatních pohledávek

Závěrečný test

Harmonogram pro 4 přednáškové dny:

26. – 29. 8. 2019 od 9 do 16 hodin

Lektor

Ing. Michal Šindelář, Ph.D. – auditor, certifikovaný účetní

Je auditor, certifikovaný účetní a dále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Odborně se zabývá především problematikou kvality poskytovaných auditorských služeb v České republice a vztahem mezi obchodním právem, účetními a daňovými předpisy. Věnuje se lektorské činnosti pro Komoru auditorů ČR, Institut certifikace Svazu účetních, Komoru certifikovaných účetních a jiné odborné instituce.