Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • nový výpočet srážek od 1.6.2019 • překážky v práci

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: personalisty a mzdové účetní, vedoucí pracovníky


Účastníci si mohou na semináři zakoupit se slevou 50% titul Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha (JUDr. Bořivoj ŠUBRT)


Program semináře: • exekuční a neexekuční srážky ze mzdy • změna výpočtu od června 2019 !!! • oddlužení (některé aktuální otázky)

 • způsoby určení mzdy - smluvní mzda, včetně mzdy za práci přesčas a snížení některých příplatků, mzdový předpis a mzdový výměr • určení platu, platový výměr • sjednání odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • zaručená (nároková) mzda a plat, nenárokové složky mzdy a platu (judikatura Nejvyššího soudu)

 • rovnost v odměňování – stejná mzda, plat či odměna za práci stejnou a stejné hodnoty, nepřípustná hlediska pro poskytování mzdy používaná v praxi, k čemu nelze zaměstnance stimulovat – lze sáhnout na mzdu při porušení povinností zaměstnanců?

 • rozlišení mzdy a nemzdových benefitů, tzv. odměny „za přítomnost“, jak to lze udělat?

 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy

 • mzda či plat za práci přesčas, co je a není prací přesčas, kdy se musí přesčas zaplatit, náhradní volno (časté chyby)

 • zúčtování mzdy dle evidence pracovní doby, způsoby rozvržení pracovní doby, chyby zaměstnavatelů, lze odpracovanou dobu zaokrouhlovat? lze při pozdním příchodu do práce stanovit „trestné minuty“?

 • mzda a plat za práci ve svátek, za sobotu a neděli a za práci v noci

 • hrozba sankcí od inspekce práce

 • překážky v práci na straně zaměstnance, důležité osobní překážky – vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení a jeho nezbytně nutná doba, kdy lze pracovní volno odmítnout, ostatní překážky

 • jak je to s rehabilitací?

 • překážky z důvodu obecného zájmu – dárcovství krve a nezbytně nutná doba a ostatní případy • zvyšování kvalifikace a rozdíl oproti jejímu prohlubování (kdy je náhrada mzdy a kdy mzda?)

 • zjištění průměrného výdělku (chyby)

 • diskuze a odpovědi na otázky