Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Specialista Corporate compliance a Compliance management systému v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2020
Alergeny v potravinovém průmyslu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
27.5.
2020
Potraviny a reklama - co se smí a co ne
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
27.5.
2020
Duševní vlastnictví Co vše a jak chránit před konkurencí? Co se vyplatí a co už je zbytečně drahé?  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
28.5.
2020
Katastr nemovitostí a bytové spoluvlastnictví po významné novele OZ - ON-LINE seminář
BOVA     1 650 Kč s DPH
28.5.
2020
Dokumentace mateřské školy v praxi   TOP
Verlag Dashöfer   Praha   1 440 Kč s DPH
29.5.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   9 990 Kč 
30.5.
8.8.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
30.5.
8.8.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   9 990 Kč 
30.5.
15.8.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
30.5.
25.7.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   8 990 Kč 
30.5.
1.8.
2020
PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ FAJNŠMEKRY: Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručeně v pořádku“, omyly, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručené pravdy“
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.6.
2020
Odpady a obaly v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
2.6.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   7 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
Interní kontrolní systém - jak jej správně nastavit a účinně prosazovat
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
3.6.
2020
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
3.6.
2020
Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
3.6.
2020
Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
BOVA   Praha   5 880 Kč s DPH
3.6.
4.6.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
3.6.
15.7.
2020
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 269 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
• Nájem podle obecných ustanovení ObčZ, zvláštní ustanovení o nájmu bytu
• Ochrana nájemce, její cíle a úskalí
• Vznik nájmu bytu podle ObčZ
• Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele – kogentní a dispozitivní ustanovení
• Společný nájem
• Zvláštní úprava bydlení manželů
• Nájemné, jeho druhy, jednostranné zvyšování a zvyšování na základě rozhodnutí soudu; slevy z nájemného
• Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby
• Přechod nájmu na dědice, dědění nájmu
• Podnájem
• Skončení nájmu – dohodou, uplynutím doby, výpovědí
• Náležitosti výpovědi, žaloba na neoprávněnost výpovědi a určení neplatnosti výpovědi
• Jednotlivé výpovědní důvody
• Postup při vyklizení bytu
Smlouva o nájmu bytu, její struktura
   - Nájemce a pronajímatel
   - Předmět nájmu a jeho náležitosti
   - Doba nájmu
   - Nájemné a služby
   - Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
   - Skončení nájmu
   - Vyklizení bytu, dohoda o narovnání
   - Další ujednání (např. doložka vykonatelnosti)
• Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb
• Poskytovatel a příjemce
• Způsob stanovení záloh a jejich změny
• Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, sankce při neplnění povinností
• Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
• Judikatura