Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Velká novela zákona o obchodních korporacích
BOVA   Doksy   9 980 Kč s DPH
16.7.
19.7.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
18.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
18.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
18.8.
19.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
19.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
20.8.
2020
Online seminář: Velká novela Zákona o obchodních korporacích z pohledu členů statutárních orgánů
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
15.9.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
5.10.
6.10.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
5.10.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
6.10.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
BOVA     6 960 Kč s DPH
7.12.
15.12.
2020

11 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 25. listopadu pokračuje změnami v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na následující změny a novinky, které novela přináší:
Obchodní korporace obecně:
   - internetové stránky
   - vkladová povinnost
   - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně záloh na podíl na zisku
   - vypořádací podíl (obecně)
   - notářské zápisy
   - postavení členů volených orgánů
   -
• právnická osoby coby člen voleného orgánu
   -
• smlouva o výkonu funkce a odměňování
   -
• vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce)
   -
• střet zájmů
   -
• diskvalifikace
   - koncernové právo
Společnost s ručením omezeným
   - podíly a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)
   - kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné)
   - společnická žaloba
   - hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování
   - rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu
   - působnost valné hromady
   - protest
   - zánik účasti
   - uvolněný podíl a vypořádací podíl
   - změny výše základního kapitálu