Autorský zákon - podrobně a aktuálně

Autorský zákon - podrobně a aktuálně Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5499
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  20.11.2019    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5499
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: JUDr. Irena Holcová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Irena Holcová advokátka se specializací zejména na autorské právo - i ve vztahu k oblasti IT, působící též jako odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK, publikuje v oboru autorského práva (zejména...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje v zásadě komplexní úpravu práva autorského a práv s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze (od účinnosti nového občanského zákoníku s výjimkou úpravy licenční smlouvy). Nabyl účinnosti 1. prosince 2000, dosud byl čtyřiadvacetkrát novelizován.

V rámci výkladu budou zohledněny v době konání semináře aktuální legislativní změny ve vztahu k tématu a relevantní ustanovení občanského zákoníku.

Cílem semináře je průřez světem autorského práva a seznámit tak účastníky s problematikou autorského práva z pohledu nauky i praxe, aktuálními novelami autorského zákona, včetně aktuálních otázek vyplývajících z aplikační praxe a judikatury i ve vztahu k počítačovým programům, umělé inteligenci, využití blockchainu v autorskoprávní oblasti, aj. též s přihlédnutím k právní úpravě evropské a aktuálním otázkám autorského práva v rámci Evropské unie, zejména Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Obsahové zaměření:
• Úvod do problematiky autorského práva
Obsah posledních novel autorského zákona
• Dopady občanského zákoníku (v rámci dalšího výkladu zejména smluvní vztahy autorské)

• Vznik práva autorského
• Obsah práv autorského (osobnostní a majetková práva)
• Trvání majetkových autorských práv
• Užití díla a licence (licenční smlouva) podle občanského zákoníku
• Omezení práva autorského (volné užití, zákonné licence)
• Zaměstnanecká díla
• Počítačové programy
• Ochrana práva autorského s přihlédnutím k úpravě občanského zákoníku
• Aktuální otázky autorského práva
• DiskuzeKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
14.11.
21.11.
2019
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
14.11.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   7 990 Kč 
14.11.
2019
2.1.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
17.11.
2019
26.1.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
17.11.
2019
9.2.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
18.11.
25.11.
2019
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
18.11.
2019
Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 127 Kč s DPH
19.11.
2019
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.11.
2019
Kronika obcí, městysů a měst
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
19.11.
2019
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
20.11.
2019
Autorský zákon - podrobně a aktuálně
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
20.11.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela - souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
20.11.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela - souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Občanský zákoník - základní změny a pojmy - včetně aktuální rozhodovací praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   4 990 Kč 
21.11.
19.12.
2019
Dokumentace mateřské školy v praxi   TOP
Verlag Dashöfer   Praha   2 771 Kč s DPH
22.11.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
24.11.
2019
2.2.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
24.11.
2019
9.2.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
25.11.
2019
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 224 termínů