Porušení smlouvy- jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)

Porušení smlouvy- jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5477
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.10.2019    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5477
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: JUDr. Petr Bezouška Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Bezouška Ph.D. člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře
Základní pojmy
   - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují
   - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku
Prodlení dlužníka/věřitele
   - předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení
   - odstoupení od smlouvy při prodlení dlužníka
   - úroky z prodlení – jejich výše, uplatnění, vztah k náhradě škody a smluvní pokutě, problematika úroků z úroků, procesní aspekty
   - paušální náhrada nákladů
   - problematika fixního závazku
Vadné splnění
   - rozdíl mezi úplatnými a bezúplatnými smlouvami
   - jak zákoník třídí vady a co z toho prakticky vyplývá
   - reklamační proces
   - specifika vad v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo
Náhrada škody
   - vztah náhrady škody a vadného plnění
   - rozsah náhrady škody – problematika předvídatelnosti a smluvní limitace výše náhrady
   - kdy se hradí škoda třetím osobám
   - problematika příčinné souvislosti
   - smluvní úprava promlčecích lhůt
   - liberační důvody a jejich smluvní úprava
Zrušení smlouvy
   - odstoupení od smlouvy – podstatné a nepodstatné porušení smlouvy
   - ochrana třetích osob (např. při koupi nemovitosti)
   - smluvní úprava důsledků odstoupení od smlouvy
Smluvní pokuta
   - způsob sjednání, výše smluvní pokuty, vztah k náhradě škody
   - přiměřenost smluvní pokuty, její moderace, započítání na smluvní pokutu
Následky porušení specifických smluvních povinností
   - porušení povinnosti uzavřít budoucí smlouvu
   - porušení zákazu postoupit pohledávku
   - porušení předkupního práva
   - hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu
   - role representations and warranties (prohlášení a záruky)Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   7 990 Kč 
19.10.
21.12.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   10 990 Kč 
19.10.
2019
4.1.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
20.10.
22.12.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   7 990 Kč 
20.10.
22.12.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
20.10.
2019
12.1.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
20.10.
2019
5.1.
2020
Odpady a obaly v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
21.10.
2019
Smlouva o úvěru a o půjčce
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.10.
2019
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
BOVA   Praha   12 980 Kč s DPH
21.10.
2019
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
BOVA   Praha   22 990 Kč s DPH
21.10.
2019
Falšování potravin
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
22.10.
2019
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.10.
2019
Porušení smlouvy- jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.10.
2019
Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
23.10.
2019
Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.10.
2019
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
24.10.
2019
Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
BOVA   Praha   340 Kč s DPH
24.10.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   7 990 Kč 
26.10.
2019
4.1.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   10 990 Kč 
26.10.
2019
18.1.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   7 990 Kč 
27.10.
2019
5.1.
2020
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 229 termínů