Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   8 990 Kč 
25.2.
9.6.
2020
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
25.2.
2020
PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ PRAKTIKY: Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
25.2.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   10 990 Kč 
25.2.
9.6.
2020
Věcná práva se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
26.2.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   7 990 Kč 
26.2.
3.6.
2020
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Brno   7 236 Kč s DPH
27.2.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   4 990 Kč 
27.2.
26.3.
2020
Kronika obcí, městysů a měst
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
27.2.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
28.2.
10.4.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
29.2.
2.5.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
29.2.
16.5.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   8 990 Kč 
1.3.
3.5.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   9 990 Kč 
1.3.
17.5.
2020
Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
2.3.
2020
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
3.3.
2020
Novela zákona o EET a související změny DPH 2020
Verlag Dashöfer   Praha   3 618 Kč s DPH
4.3.
2020
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.3.
2020
Datové schránky v praxi - vlastnosti, výhody, přednosti i úskalí používání
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
4.3.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   10 990 Kč 
5.3.
25.6.
2020
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 298 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře

Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“)
• Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru?
• Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
• Co obsahují nová právní pravidla o úrocích?
• Lze si sjednat úroky z úroků?
• Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení?
• Proč musím dbát na odlišení úroků z prodlení a smluvní pokuty?
• Je dobré sjednat si ztrátu výhody splátek?

Postavení věřitele vůči specifickým dlužníkům
• Které dluhy patří do společného jmění manželů?
• Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči jednomu z manželů?
• Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů? A jak na to navazují procesní pravidla?
• Lze postihnout bankovní účet nedlužného manžela?
• Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele?
• Co je to výhrada soupisu?
• Co je konvokace věřitelů a odloučení pozůstalosti?

Změna v osobě věřitele a její vliv na různé instituty
• K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky?
• Jak vymezit pohledávky při globální cessi?
• Co se stane, když je porušen sjednaný zákaz postoupit pohledávku?
• Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění?
• Jaké námitky má po postoupení dlužník?
• Jaká je odpovědnost postupitele?
• Lze postoupit celou smlouvu, a jaká z toho plynou rizika?

Věřitel a započtení
• Jaké jsou obecné předpoklady započtení?
• Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností dluhu a jaký význam má toto pro započtení?
• Lze započít pohledávku v jiné měně?
• Lze započíst pohledávku neurčitou nebo nejistou?
• Jaký je vztah započtení a uznání dluhu?

Promlčení pohledávky
• Jaké jsou zásadní změny v právní úpravě promlčení?
• Která práva se promlčují?
• Jak dlouhá je promlčecí lhůta a od kdy začíná běžet?
• Lze se vzdát námitky promlčení?
• Do kdy nejpozději je v soudním řízení možné namítnout promlčení?
• Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce před uplynutím promlčecí lhůty?
• Jak se promlčuje právo na náhradu škody, právo na smluvní pokutu apod.?

Utvrzení věřitelových práv
• K jakým změnám dochází v právní úpravě smluvní pokuty?
• Lze smluvní pokutu sjednat v rámci každého závazku?
• Mění se právní úprava uznání dluhu?
• Jak správně uznat dluh, který je podřízen starému právu?