Pracovní doba a dovolená v praktických příkladech

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Pracovní doba a dovolená v praktických příkladech
ANAG   Praha   2 058 Kč 
23.9.
2019
Pracovní doba a dovolená v praktických příkladech
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
26.9.
2019
Pracovní doba a dovolená v praktických příkladech
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
7.10.
2019
Pracovní doba a dovolená v praktických příkladech
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
16.10.
2019

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní


Cíl: Seminář je zaměřen na oblast pracovní doby a dovolené, tedy na oblast, kterou ve své praxi používá každý personalista, vedoucí pracovník i mzdová účetní, neboť vůči zaměstnancům všichni musí pracovní dobu rozvrhovat, evidovat, určovat čerpání dovolené a na základě evidence pracovní doby a dalších podkladů zpracovávat pro zaměstnance mzdy nebo platy. Nejde přitom o oblast jednoduchou a řada pojmů činí v praxi problémy, ať už jde o směnnost a z toho plynoucí rozsah týdenní pracovní doby, vyrovnávací období, ať už u nerovnoměrného nebo pružného rozvržení pracovní doby, přípustný rozsah práce přesčas a její kompenzace, rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, délka a rozvrhování přestávek v práci a dob odpočinku, vznik nároku na dovolenou a jeho krácení a další Všem těmto oblastem je proto věnován komplexní výklad na tomto semináři, který se nesoustřeďuje jen na suchý text právního předpisu, ale je doprovázen řadou příkladů z advokátní i přednáškové praxe lektora a konečně z judikatury Nejvyššího soudu. Účastníci si tak ze semináře odnesou praktické znalosti v oblasti pracovní doby a dovolené, které jim umožní snáze rozvrhovat a evidovat pracovní dobu a určovat dovolenou tak, aby předešli případným sporům se zaměstnanci i nedostatkům z kontrol inspektorátů práce.


Program semináře:


Pracovní doba
 • pracovní doba a doba odpočinku – pojmy • směna a směnné pracovní režimy • délka a rozvržení pracovní doby • stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • pružná pracovní doba • konto pracovní doby • práce přesčas a pracovní pohotovost • noční práce a zaměstnanec pracující v noci • evidence pracovní doby • kratší pracovní dobaDoba odpočinku • přestávka v práci a bezpečnostní přestávky

 • nepřetržitý odpočinek mezi směnami

 • dny pracovního klidu a práce ve svátek

 • nepřetržitý odpočinek v týdnu


Dovolená • druhy dovolené

 • nárok na dovolenou • podmínky vzniku nároku

 • výměra dovolené

 • čerpání dovolené a hromadné čerpání dovolené

 • náhrada za dovolenou

 • krácení dovolené


Mateřská a rodičovská dovolená • mateřská dovolená

 • rodičovská dovolená

 • otcovská poporodní péče


Praktické příklady a aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti pracovní doby a dovolené


Diskuze • odpovědi na dotazy