Změny ve mzdové účtárně v roce 2019 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu, dovolená dle současné právní úpravy, návrh - stanovení nároku dovolené v hodinách

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2017
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Mzdové aktuality, DPP, DPČ a zaměstnání malého rozsahu, návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
14.10.
2019
Mzdové aktuality, DPP, DPČ a zaměstnání malého rozsahu, návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
15.10.
2019
Mzdové aktuality • návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 • ochrana osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů
ANAG   Brno   1 727 Kč 
13.11.
2019
Mzdové aktuality • návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020 • ochrana osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů
ANAG   Praha   2 140 Kč 
14.11.
2019
Změny ve mzdové účtárně v roce 2020 • co nového v práci mzdových účetních • aktuálně ke dni konání
ANAG   Brno   1 727 Kč 
20.11.
2019
Změny ve mzdové účtárně v roce 2020 • co nového v práci mzdových účetních • aktuálně ke dni konání
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
22.11.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
29.11.
2019
Mzdové aktuality • návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020 • ochrana osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů
ANAG   Praha   2 140 Kč 
10.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
10.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
11.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
12.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
13.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
13.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
17.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně v roce 2020 • co nového v práci mzdových účetních • aktuálně ke dni konání
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
17.12.
2019
Změny ve mzdové účtárně v roce 2020 • co nového v práci mzdových účetních • aktuálně ke dni konání
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
18.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
19.12.
2019
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
9.1.
2020
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 27 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a pro všechny zájemce, kteří chtějí získat ucelený přehled v této problematice • I. Změny ve mzdové účtárně v r. 2019

 • změny v ZDP dle zákona č. 80/2019 Sb. • § 6 odst. 4 písm. b) - zdanění příjmů do 3 000 Kč

 • změny srážkách ze mzdy od 1. 6. 2019 • plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy a dopad na výpočet srážek

 • změny v pojistném na sociální zabezpečení s dopadem na výpočet daňového základu od 1. 7. 2019

 • změny v náhradě mzdy při DPN od 1. 7. 2019 a význam přechodného ustanovení

 • II. DPP a DPČ, ZMR


 • právní úprava dohod o provedení práce

 • náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

 • vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ

 • doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ • prodlužování dohod

 • skončení DPP a DPČ

 • délka směny

 • odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ

 • právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ

 • zápočtový list u DPP a DPČ

 • výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP

 • zdanění příjmů na základě DPP a DPČ

 • vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ • oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání

 • zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění • povinnost respektovat minimální vyměřovací základ

 • kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání

 • vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ • vznik a zánik účasti na pojistném

 • příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ

 • odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

 • zaměstnání malého rozsahu • § 7 zákona č. 187/2006 Sb. • podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného • ZMR u dohody o pracovní činnosti, ZMR u pracovního poměru, ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů • dávky nemocenského pojištění u ZMR • rozhodné období u ZMR • změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období • souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou, souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci

 • nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky

 • odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda

 • obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ

 • odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

 • III. Dovolená dle současné právní úpravy - § 211 až 223 ZP a návrh – stanovení nároku na dovolenou v hodinách


 • diskuze • dotazy posluchačů