DPH ve vazbě na předpisy EU

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
VOX   Praha   1 890 Kč 
28.8.
2020
Co musí účetní vědět o DPH
VOX   Praha   2 890 Kč 
3.9.
2020
ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
12.11.
2020
Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových dokladů
VOX   Praha   2 290 Kč 
20.11.
2020

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad bude zaměřen zejména na:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 1. 2020,
• novelizovaná pravidla pro uplatňování DPH u řetězových obchodů,
• harmonizace pravidel pro přeshraniční sklady zboží (režim call-off-stock) od 1. 1. 2020,
• sazby daně v roce 2019 a v roce 2020,
• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
• nárok na odpočet daně,
• zvláštní režim pro cestovní službu a připravované změny,
• správa daně v tuzemsku,
• další změny od roku 2020,
• informace o připravovaných změnách předpisů EU v oblasti DPH.