DPH ve vazbě na předpisy EU

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Daň silniční, daň z nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
10.12.
2019
Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových dokladů
VOX   Praha   2 290 Kč 
13.12.
2019
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
VOX   Praha   1 890 Kč 
14.2.
2020
Novela zákona o DPH 2020 • v příkladech a grafech • nové informace GFŘ
ANAG   Praha   2 058 Kč 
17.2.
2020
Komplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech
VOX   Praha   2 790 Kč 
12.3.
2020
Co musí účetní vědět o DPH
VOX   Praha   2 890 Kč 
20.4.
2020
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020
VOX   Praha   2 190 Kč 
13.5.
2020
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.6.
2020

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad bude zaměřen zejména na:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 1. 2020,
• novelizovaná pravidla pro uplatňování DPH u řetězových obchodů,
• harmonizace pravidel pro přeshraniční sklady zboží (režim call-off-stock) od 1. 1. 2020,
• sazby daně v roce 2019 a v roce 2020,
• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
• nárok na odpočet daně,
• zvláštní režim pro cestovní službu a připravované změny,
• správa daně v tuzemsku,
• další změny od roku 2020,
• informace o připravovaných změnách předpisů EU v oblasti DPH.