Preferenční obchod Evropské unie

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Další právní normy

Název      Cena     
Komentovaná rozhodnutí ÚOHS a doporučení pro praxi
FORUM s.r.o.     5 490  
26.2.
2020
Znalecký posudek z pohledu odběratele
VOX   Praha   2 690 Kč 
27.2.
2020
Označování potravin pro začínající
VOX   Praha   2 190 Kč 
28.2.
2020
Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2020
FORUM s.r.o.     5 490  
4.3.
2020
Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2020
FORUM s.r.o.     5 490  
5.3.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe
VOX   Praha   1 990 Kč 
6.3.
2020
Evidence majetku v příkladech a ukázkách
FORUM s.r.o.     5 290  
10.3.
2020
Stavební zákon a jeho velká novela (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
11.3.
2020
Jak na povinné posouzení rizik strojů dle zákona
FORUM s.r.o.     5 490  
11.3.
2020
Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe
VOX   Praha   2 490 Kč 
12.3.
2020
Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti internetového prodeje a platebního styku
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.3.
2020
Řízení alergenů ve stravovacích provozech
VOX   Praha   2 190 Kč 
19.3.
2020
Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020
VOX   Praha   2 390 Kč 
23.3.
2020
Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských provozech
VOX   Praha   1 990 Kč 
24.3.
2020
Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech
VOX   Praha   2 290 Kč 
24.3.
2020
Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. • praktické zkušenosti s aplikací zákona
ANAG   Praha   1 893 Kč 
24.3.
2020
Potravinářské podvody a falšování potravin
VOX   Praha   2 190 Kč 
25.3.
2020
Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací dokumentace
VOX   Praha   2 390 Kč 
25.3.
2020
Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu offline i online
VOX   Praha   2 390 Kč 
26.3.
2020
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky
VOX   Praha   2 190 Kč 
27.3.
2020
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 77 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Během semináře, který je určen hlavně pro začátečníky, ale také pro pokročilé, kteří si chtějí osvěžit a aktualizovat své znalosti, získají posluchači přehled o těchto oblastech preferenčního obchodu EU:
• preferenční a nepreferenční původ zboží
• přehled preferenčních dohod a opatření (zóny volného obchodu, celní unie, autonomní opatření EU)
• brexit a jeho dopady na obchodní vztahy s EU-27
• zdroje informací o preferenčním obchodu
• pravidla určení preferenčního původu a příklady jejich praktického použití
• způsoby prokazování původu při dovozu a vývozu zboží
• schválený a registrovaný vývozce
• dodavatelská prohlášení v rámci Evropské unie
• závazné informace o původu zboží