Preferenční obchod Evropské unie

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Další právní normy

Název      Cena     
Ochrana osobních údajů, ePrivacy – se zaměřením IT problematiku
VOX   Praha   2 290 Kč 
20.11.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela - souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
20.11.
2019
Auditor v potravinářství
VOX   Praha   2 290 Kč 
21.11.
2019
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
VOX   Praha   2 390 Kč 
21.11.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela - souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé
VOX   Praha   2 290 Kč 
25.11.
2019
Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji)
VOX   Praha   2 390 Kč 
25.11.
2019
Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba povinná spravovat dům rozdělený na jednotky
VOX   Praha   2 390 Kč 
26.11.
2019
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
28.11.
2019
Otevřený úřad • digitalizace • dostupnost informací pro širokou veřejnost týkajících se veřejného zájmu
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
28.11.
2019
Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet insolvenčního a mimoinsolvenčního práva dle aktuální judikatury
VOX   Praha   2 190 Kč 
28.11.
2019
Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování
VOX   Praha   2 190 Kč 
29.11.
2019
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů a aktuální zkušenosti z praxe
VOX   Praha   2 390 Kč 
2.12.
2019
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
VOX   Praha   2 100 Kč 
2.12.
2019
Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy
VOX   Praha   2 290 Kč 
2.12.
2019
Záruky, reklamace a prodej zboží včetně e-shopů
VOX   Praha   2 490 Kč 
3.12.
2019
Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé
VOX   Praha   2 190 Kč 
3.12.
2019
Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a praktickými návody pro vaši praxi
VOX   Praha   2 490 Kč 
4.12.
2019
Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva
VOX   Praha   2 490 Kč 
4.12.
2019
Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce 2020 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
4.12.
2019
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 86 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Během semináře, který je určen hlavně pro začátečníky, ale také pro pokročilé, kteří si chtějí osvěžit a aktualizovat své znalosti, získají posluchači přehled o těchto oblastech preferenčního obchodu EU:
• preferenční a nepreferenční původ zboží
• přehled preferenčních dohod a opatření (zóny volného obchodu, celní unie, autonomní opatření EU)
• brexit a jeho dopady na obchodní vztahy s EU-27
• zdroje informací o preferenčním obchodu
• pravidla určení preferenčního původu a příklady jejich praktického použití
• způsoby prokazování původu při dovozu a vývozu zboží
• schválený a registrovaný vývozce
• dodavatelská prohlášení v rámci Evropské unie
• závazné informace o původu zboží