Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
8.10.
2020
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.12.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
• katastr nemovitostí jako veřejný seznam
• vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
• poslední novely katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek
• dopady nařízení GDPR do katastru nemovitostí (ochrana osobních údajů) - novela vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí od 1. 1. 2019
• předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku
• zápis údajů o budově, včetně vlastnického práva rozestavěné budovy, dočasné budovy, jednotky, druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů
• listiny pro zápis do katastru, se zvláštním zřetelem na výmaz práv a poznámek
• vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu informace o plombě, služba sledování změn
• přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení, včetně přezkumu nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním smlouvy v registru smluv
• registr smluv v praxi katastrálních úřadů, stanoviska ČÚZK k registru smluv
• lhůta pro rozhodnutí o povolení vkladu podle správního řádu (význam lhůty, po kterou nelze povolit vklad)
• list vlastnictví s ukázkami zápisů jednotlivých práv
• duplicitní zápis vlastnického práva a možnosti jeho odstranění
• možnost opuštění nemovitosti a zápis vlastnického práva na stát
• vydržení
• darování pro případ smrti
• evropské dědické osvědčení
• poznámky a upozornění v katastru nemovitostí
• revize údajů katastru nemovitostí (novela katastrální vyhlášky č. 87/2017 Sb. přechodná ustanovení katastrálního zákona, odstraňování zápisů na nežijící nebo neznámé vlastníky, ukázky zápisu těchto poznámek a upozornění
• nová judikatura po 1. 1. 2014 týkající se věcných práv k nemovitostem
• diskuse a odpovědi na dotazy

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.