Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví (dvoudenní)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Dlouhodobý majetek v roce 2019 pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
6.11.
2019
Daňové a nedaňové náklady (výdaje) • správné posouzení co je a co není daňově uznatelné • změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2020
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
6.11.
2019
Dlouhodobý majetek v roce 2019 pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
13.11.
2019
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví
TSM, spol. s r. o.     1 990 Kč s DPH
25.11.
2019
Daň z příjmů právnických a fyzických osob 2019 • co nového v roce 2020
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
5.12.
2019
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
6.2.
2020
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
24.2.
2020

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem tohoto semináře je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních pojmů občanského práva, přes speciální definice v daních z příjmů, až po zvláštní úpravu v DPH a účetnictví. Navíc jde o oblast, kde každá chyba má důsledky po mnoho let.

Obsahem semináře bude nejprve rozbor právních pojmů, dále rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad bude kopírovat životní cyklus majetku – pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, technické zhodnocení, opravy, až k vyřazení majetku z užívání. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů.
 
Program semináře:

  • Stanovení vstupní ceny, pořizovací ceny
  • Nemovité věci – právně, účetně, daňově
  • Právo stavby
  • Specifika nehmotného majetku – upgrade, update softwaru
  • Technické zhodnocení a opravy najatého majetku
  • Úvěr na majetek a zajišťovací převod práva
  • Technické zhodnocení – aktuální výklady a judikatura