Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2019 • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právníky, odborové funkcionáře


Cíl: seminář bude pojat jako p r ů v o d c e zástupce zaměstnavatele, jak má přistupovat k řešení odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) od vzniku případu až do likvidace odškodnění a komunikaci s pojišťovnou


Program semináře:


souvislosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odškodňování
  • v této části bude seminář zaměřen zejména na proškolování zaměstnanců, kontrola dodržování předpisů o BOZP, ve vztahu k nemocem z povolání na kategorizaci prací, šetření orgánů hygienické služby, obrany zaměstnavatelů proti uznání nemoci z povolánípracovně-lékařské služby a odškodňování
  • význam lékařských prohlídek a lékařských posudků, druhy lékařských posudků, významných pro odškodňování, přezkum lékařských posudků a jejich užití zaměstnavateli a pojišťovnami, lékařské posudky o příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a zdravotním stavem a zdravotní (ne)způsobilostí, rozhodování krajských úřadů o přezkoumání lékařských posudků, lékařské posudky a odstupné (tzv. 12 platů)návrat zaměstnance z pracovní neschopnosti po pracovním úraze a nemoci z povolání – jak řešit jeho další pracovní uplatnění a jeho nároky
  • návody, jak jednat po návratu zaměstnance z pracovní neschopnosti  • komunikace zaměstnanec – zaměstnavatel – ošetřující praktický lékař – lékař pracovně-lékařských služeb – lékaři oddělení nemocí z povolání – posudkoví lékaři orgánů sociálního zabezpečení – revizní lékaři zdravotních pojišťoven – lékaři pojišťoven  • dohoda o změně pracovní smlouvy – převedení na jinou práci – dohoda o skončení pracovního poměru – výpověď z pracovního poměrujednotlivé nároky na odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání
  • přehled jednotlivých nároků a jejich výklad, sporné případy – příčina déletrvající pracovní neschopnosti, pracovní poměry na dobu určitou, nezaměstnaní, poškození, kteří začnou podnikat, sporné bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, zvyšování minimální mzdy a renty nezaměstnaných – na jaké případy se vztahuje zákon č. 181/2018 Sb.zaměstnanec – zaměstnavatel – pojišťovna  • kdo a jaká práva a povinnosti v tomto trojúhelníku vztahů má?

  • zjišťování zdravotního stavu postižených zaměstnanců a přístup pojišťoven k informacím o zdravotním stavu zaměstnanců


diskuze a odpovědi na dotazy