Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: účetní, ekonomy a vedoucí pracovníky všech neziskových organizací účtujících dle vyhlášky č.504 (spolky, nadace, nadační fondy, o.p.s., ústavy, církevní společnosti, společenství vlastníků, honební společenstva, VŠ, v.v.i., sdružení právnických osob a další ).


Program semináře: • vedení účetnictví dle vyhlášky 504

 • základní rozdíly v účtovaní proti podnikatelským subjektům

 • názory na možnosti tvorby rezerv a opravných položek 

 • povinná a nepovinná tvorba fondů

 • technické zhodnocení majetku

 • účtování dotací včetně dotací v cizích měnách

 • zveřejňování závěrky

 • úzký a široký základ daně

 • zdaňovaní přijatých darů v roce 2019

 • změna v odčitatelné položce pro NNO od roku 2018

 • odměňování členů orgánů NNO

 • povinnost registrace k DPH při obchodech z jiné země EU – identifikovaná osoba

 • krácení nároku na odpočet DPH

 • DPH z dotace a darů

 • diskuze a odpovědi na dotazy