BOZP pro manažery, bezpečáky a personalisty v podmínkách roku 2019 • prakticky a přehledně

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
ASERTIVITA • neříkejte ANO, když chcete říci NE • schopnost prosazovat vlastní názor a umět obhájit svá práva • oblíbené setkání s Mgr. Coufalovou
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
18.6.
2019
Návraty maminek /rodičů do zaměstnání • těhotenství • mateřská, otcovská a rodičovská dovolená • zástupy • změny pracovního zařazení • rušení pracovních pozic • BOZP
ANAG   Karlovy Vary   1 893 Kč 
18.6.
2019
Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech
TSM, spol. s r. o.     1 900 Kč s DPH
18.6.
2019
Pracovní doba v podmínkách roku 2019 aneb „Buďme v obraze“ • pracovní doba včetně upozornění na chystané změny od 1. 7. 2019
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
19.6.
2019
Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019
TSM, spol. s r. o.     1 900 Kč s DPH
19.6.
2019
Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů
TSM, spol. s r. o.     1 990 Kč s DPH
19.6.
2019
Cizinci a zdravotní pojištění
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
20.6.
2019
Moderní metody náboru, sociální sítě a headhunting - mistrovství v LinkedIn II.
ICT Pro   Brno   14 000 Kč 
20.6.
21.6.
2019
Moderní metody náboru, sociální sítě a headhunting - mistrovství v LinkedIn II.
ICT Pro   Praha   14 000 Kč 
20.6.
21.6.
2019
Nenárokové mzdové složky: správné využití při motivaci zaměstnanců
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
20.6.
2019
Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • nový výpočet srážek od 1.6.2019 • překážky v práci
ANAG   Praha   2 140 Kč 
20.6.
2019
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2019 • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
20.6.
2019
Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu
VOX   Praha   2 290 Kč 
21.6.
2019
Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • nový výpočet srážek od 1.6.2019 • překážky v práci
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
21.6.
2019
SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE FYZICKÝCH OSOB - mzdové souvislosti
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
21.6.
2019
Výpočty ve mzdové účtárně v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
21.6.
2019
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2019 • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
24.6.
2019
Zaměstnávání cizinců v České republice  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
25.6.
2019
Aktuality a sporné otázky pracovního práva - řešení nejčastějších kolizí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
25.6.
2019
Zaměstnávání "brigádníků" • dovolená a její čerpání • náhrada mzdy při DPN
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
25.6.
2019
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 367 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: především zástupce organizací, které mají zájem o ucelený výklad hlavních legislativních požadavků srozumitelnou a přehlednou formouSeminář je zaměřený na odborný výklad k hlavním legislativním požadavkům platným pro oblast BOZP, včetně změn v právních předpisech k datu konání semináře.
Zdůrazněna budou úskalí a nejčastější chyby, při plnění právních požadavků, ale také budou lektorem semináře ve spolupráci s účastníky navrhována doporučení správné praxe, včetně prezentace vzorových formulářů a dokumentů.
Účelem přednášky je pomoci organizacím v dalším zlepšování v oblasti BOZP a v přesnějším a důslednějším naplňování požadavků stanovených právními předpisy.  • Informace k změnám v právních předpisech vztahujících se na oblast BOZP.

  • Právní a ostatní předpisy • stručná charakteristika cca 20 neopomenutelných právních předpisů platných pro oblast BOZP.

  • Odpovědnosti, povinnosti a pravomoci • jak v organizaci rozdělit úlohy s problematikou BOZP • jakou roli má zaměstnavatel a jakou roli musí plnit OZO BOZP (bezpečák) • kdo je vedoucí zaměstnanec a jaké má povinnosti ve vztahu k zaměstnancům z pohledu BOZP • v jaké roli je zaměstnanec.

  • Odborná způsobilost, výcvik, komunikace a dokumentace • co mohu nebo musím u zaměstnanců při nástupu a případně i následně zjišťovat • co, jak, kdy a kým školit • jaká jsou hlavní úskalí školení zaměstnanců (délka a obsah školení, e-learning a školení BOZP) • spoluúčast a komunikace o BOZP, způsoby řízení dokumentů BOZP.

  • Řízení provozu • agenturní zaměstnávání • bezpečnostní značky • služební auta • chemické látky a směsi • osobní ochranné pracovní prostředky • stroje a zařízení • práce ve výškách • poskytovatel pracovnělékařských služeb a lékařské prohlídky zaměstnanců • zobrazovací jednotky (PC).

  • Incidenty, pracovní úrazy a nápravná opatření • vyšetřování incidentů a pracovních úrazů, skoronehody • vzorové dokumenty pro lepší orientaci v problematice pracovních úrazů • hlavní zásady pro realizaci preventivních a nápravných opatření.

  • diskuze • dotazy • připomínky je možné pokládat v průběhu semináře, nebo i na závěr akce.

  • Hlavním důvodem pro Vaši účast na tomto semináři je Váš trvalý zájem o zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.


  • V ceně účastnického poplatku je zahrnuta nová odborná publikace ,,BOZP prakticky a přehledně", autor Bc. Zdeněk Šenk (ANAG Olomouc, červen 2019) v hodnotě cca 410,- Kč