Účtování cestovních náhrad • pro začínající a mírně pokročilé

Účtování cestovních náhrad • pro začínající a mírně pokročilé Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/uctovani-cestovnich-nahrad-o-pro-zacinajici-a-mirne-pokrocile/pS60.15585/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  30.05.2019   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Cena bez DPH: 1 975 Kč https://www.anag.cz/uctovani-cestovnich-nahrad-o-pro-zacinajici-a-mirne-pokrocile/pS60.15585/
Popis ceny: 2390.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: HOFMANNOVÁ Eva JUDr.
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Určen pro: jak pro účetní začínající s účtováním cestovních náhrad a účetní mírně pokročilé, tak i pro vedoucí zaměstnance, personalisty, podnikatele, daňové poradce.


Posluchači obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu je titul Cestovní náhrady s komentářem a příklady 2019


Cíl: posluchači budou seznámeni s právními úpravami platnými pro rok 2019 týkajícími se poskytování cestovních náhrad, s provádějícími předpisy vydanými podle platného znění zákoníku práce a občanského zákoníku.


Program semináře: • prováděcí právní předpisy rozhodné pro poskytování cestovních náhrad • informace o okruhu osob, kterým je lze poskytovat • další zákonné doporučené postupy pro zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad

 • charakteristika zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad vycházející ze základních principů zákoníku práce • včetně výkladu ve vztahu k zásadám "co zákon nezakazuje, to dovoluje" a zajištění "rovného zacházení" se zaměstnanci

 • výklad se zaměřením na správný postup zaměstnavatele při sjednávání místa, popřípadě více míst výkonu práce, včetně pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad • vliv sjednaných míst výkonu práce a pravidelného pracoviště pro poskytování cestovních náhrad • zákonná změna k rozsahu místa pravidelného pracoviště • rozdílný postup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad při vyslání zaměstnance na pracovní cestu a cestovní náhrady při vyslání mimo pravidelné pracoviště

 • odlišný přístup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. nepodnikatelskou sféru • zdůraznění jednotlivých institutů se vztahem cestovních náhrad k daňovým předpisům a povinnosti plateb pojistného

 • právní úprava pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách • především se zaměřením na nároky na stravné • krácení stravného • popř. jeho nevyplácení ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti • souběh stravného a úhrady za stravování při školeních, kongresech apod. • jízdní výdaje a předplatní jízdenka • náhrady zaměstnance při použití vlastního vozidla • informace o způsobu výpočtu této náhrady • výdaje spojené s ubytováním • nutné vedlejší výdaje s příklady • uvedení nejčastějších chyb a omylů vycházejících z praxe

 • přehled o možnosti přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance • s uvedením jednotlivých příkladů • včetně stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady po takovémto přerušení pracovní cesty

 • rozsah poskytovaných cestovních náhrad při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště • příklady správných a nesprávných postupů pro řešení této problematiky u zaměstnavatele

 • náhrady výdajů a práva zaměstnance na cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách • tj. aktuální sazby zahraničního stravného, jeho krácení, popř. nevyplácení • zdůraznění správného postupu pro zaměstnavatele při poskytnutí stravného za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty • jak postupovat s měnou zahraničního stravného při dohodnuté změně měny • kursy a přepočet na dohodnutou měnu

 • zákonná povinnost zaměstnavatele poskytovat zúčtovatelné zálohy pro účely pracovních cest • upozornění na způsoby jejího poskytnutí • použití směnného kurzu ČNB pro přepočty z Kč na cizí měnu • přepočty záloh na zahraniční stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu

 • jak postupovat při vyúčtování poskytnuté zálohy na pracovní cestu • vyúčtování zálohy v různých cizích měnách • účtování u zaměstnavatele • kursové rozdíly • vyúčtování při neposkytnutí zálohy • zákonem stanovené termíny pro vyúčtování ve vztahu k nárokům zaměstnanců

 • neplatnost právních úkonů, kterými se zaměstnanci vzdávají svých práv

 • diskuze a odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
21.5.
2019
MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ - pracovněprávní a mzdové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
22.5.
2019
Proces výběru zaměstnance od A do Z
ICT Pro   Brno   11 200 Kč 
22.5.
24.5.
2019
Proces výběru zaměstnance od A do Z
ICT Pro   Praha   11 200 Kč 
22.5.
24.5.
2019
Vedení personální agendy a odměňování 2019, aktuální problémy praxe a legislativní změny
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
22.5.
2019
Zdaňování benefitů v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
22.5.
2019
Jak číst zprávu z AC/DC
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • zaměstnání malého rozsahu • průměrný výdělek • archivace dokladů
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
23.5.
2019
Dovednost MOTIVOVAT (se)
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
23.5.
24.5.
2019
Dovednost MOTIVOVAT (se)
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
23.5.
24.5.
2019
Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně
TSM, spol. s r. o.     1 900 Kč s DPH
23.5.
2019
Novinky ve zdaňování mezd 2019
ANAG   Praha   2 058 Kč 
23.5.
2019
Odměňování zaměstnanců, souvislosti a chyby, překážky v práci
ANAG   Zlín   1 810 Kč 
23.5.
2019
Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.5.
2019
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
23.5.
2019
Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a dovolená • aktuálně • podle právní úpravy platné v roce 2019
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
23.5.
2019
Výběr zaměstnanců a vedení pohovoru
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
23.5.
2019
Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 400 Kč s DPH
23.5.
2019
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
23.5.
2019
Adaptační proces nového zaměstnance
ICT Pro   Praha   3 600 Kč 
24.5.
2019
  Stránka 1 z 20   Další
20 z 398 termínů