Účtování cestovních náhrad • pro začínající a mírně pokročilé

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Pracovní cesty a cestovní náhrady • řešení správných postupů na praktických příkladech
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
15.10.
2019
Pracovní cesty a cestovní náhrady • řešení správných postupů na praktických příkladech
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
22.10.
2019
Pracovní cesty a cestovní náhrady
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
20.11.
2019
Pracovní cesty a cestovní náhrady
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
29.11.
2019
Účtování v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
INTEGRA CENTRUM     400 Kč s DPH
e-learning
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2020 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
6.12.
2019
Pracovní cesty a cestovní náhrady
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
10.12.
2019
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2020 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
18.12.
2019
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2020 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
8.1.
2020
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2020 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
16.1.
2020
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2020 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
14.2.
2020

11 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určen pro: jak pro účetní začínající s účtováním cestovních náhrad a účetní mírně pokročilé, tak i pro vedoucí zaměstnance, personalisty, podnikatele, daňové poradce.


Posluchači obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu je titul Cestovní náhrady s komentářem a příklady 2019


Cíl: posluchači budou seznámeni s právními úpravami platnými pro rok 2019 týkajícími se poskytování cestovních náhrad, s provádějícími předpisy vydanými podle platného znění zákoníku práce a občanského zákoníku.


Program semináře: • prováděcí právní předpisy rozhodné pro poskytování cestovních náhrad • informace o okruhu osob, kterým je lze poskytovat • další zákonné doporučené postupy pro zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad

 • charakteristika zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad vycházející ze základních principů zákoníku práce • včetně výkladu ve vztahu k zásadám "co zákon nezakazuje, to dovoluje" a zajištění "rovného zacházení" se zaměstnanci

 • výklad se zaměřením na správný postup zaměstnavatele při sjednávání místa, popřípadě více míst výkonu práce, včetně pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad • vliv sjednaných míst výkonu práce a pravidelného pracoviště pro poskytování cestovních náhrad • zákonná změna k rozsahu místa pravidelného pracoviště • rozdílný postup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad při vyslání zaměstnance na pracovní cestu a cestovní náhrady při vyslání mimo pravidelné pracoviště

 • odlišný přístup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. nepodnikatelskou sféru • zdůraznění jednotlivých institutů se vztahem cestovních náhrad k daňovým předpisům a povinnosti plateb pojistného

 • právní úprava pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách • především se zaměřením na nároky na stravné • krácení stravného • popř. jeho nevyplácení ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti • souběh stravného a úhrady za stravování při školeních, kongresech apod. • jízdní výdaje a předplatní jízdenka • náhrady zaměstnance při použití vlastního vozidla • informace o způsobu výpočtu této náhrady • výdaje spojené s ubytováním • nutné vedlejší výdaje s příklady • uvedení nejčastějších chyb a omylů vycházejících z praxe

 • přehled o možnosti přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance • s uvedením jednotlivých příkladů • včetně stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady po takovémto přerušení pracovní cesty

 • rozsah poskytovaných cestovních náhrad při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště • příklady správných a nesprávných postupů pro řešení této problematiky u zaměstnavatele

 • náhrady výdajů a práva zaměstnance na cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách • tj. aktuální sazby zahraničního stravného, jeho krácení, popř. nevyplácení • zdůraznění správného postupu pro zaměstnavatele při poskytnutí stravného za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty • jak postupovat s měnou zahraničního stravného při dohodnuté změně měny • kursy a přepočet na dohodnutou měnu

 • zákonná povinnost zaměstnavatele poskytovat zúčtovatelné zálohy pro účely pracovních cest • upozornění na způsoby jejího poskytnutí • použití směnného kurzu ČNB pro přepočty z Kč na cizí měnu • přepočty záloh na zahraniční stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu

 • jak postupovat při vyúčtování poskytnuté zálohy na pracovní cestu • vyúčtování zálohy v různých cizích měnách • účtování u zaměstnavatele • kursové rozdíly • vyúčtování při neposkytnutí zálohy • zákonem stanovené termíny pro vyúčtování ve vztahu k nárokům zaměstnanců

 • neplatnost právních úkonů, kterými se zaměstnanci vzdávají svých práv

 • diskuze a odpovědi na dotazy