DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi včetně novely k 1. 4. 2019 • komplexní výklad

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi včetně novely k 1. 4. 2019 • komplexní výklad Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/dph-pri-obchodu-mezi-clenskymi-staty-eu-a-s-tretimi-zememi-vcetne-novely-k-1-4-2019-o-komplexni-vyklad/pS40.22273/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  30.05.2019   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Olomouc (olomouc)
Cena bez DPH: 1 727 Kč https://www.anag.cz/dph-pri-obchodu-mezi-clenskymi-staty-eu-a-s-tretimi-zememi-vcetne-novely-k-1-4-2019-o-komplexni-vyklad/pS40.22273/
Popis ceny: 2090.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: GALOČÍK Svatopluk JUDr.

Popis kurzu

Určeno pro: všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmiÚčastníci semináře si mohou u prezence zakoupit publikaci Abeceda DPH 2019 (ANAG 4/2019) se slevou 30%, tj. za 447,- Kč (původní cena 639,- Kč)Program semináře: • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)

 • povinná a dobrovolná registrace za osobu identifikovanou (§§ 6g, 6i, 6h, 97a)

 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených

 • přeprava zboží v jednom členském státě • mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69

 • výklad k Informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz

 • daňový doklad při vývozu zboží (33a)

 • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)

 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24

 • vývoz zboží podle § 66 • dovoz zboží podle § 23 a 71 g • uvádění do daňových přiznání • souhrnné hlášení podle § 102 • daňová přiznání

 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku • plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d).

 • novela zákona o DPH z výše uvedené oblasti, účinná od 1. 4. 2019, podle legislativního stavu ke dni konání semináře

 • diskuze • odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2019
VOX   Praha   2 190 Kč 
22.5.
2019
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
22.5.
26.6.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Praha   2 058 Kč 
22.5.
2019
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019
VOX   Praha   1 990 Kč 
22.5.
2019
Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s daňovou kontrolou
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
22.5.
2019
Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace státu
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
22.5.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
23.5.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi včetně novely k 1. 4. 2019 • komplexní výklad
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
23.5.
2019
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
23.5.
2019
Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, dispozice s majetkem, transakční a daňové souvislosti
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.5.
2019
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
23.5.
2019
Účetním výkazům a závěrce rozumíme
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.5.
2019
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
23.5.
2019
Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně spočítat, vyplatit a zaúčtovat
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
24.5.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 • komplexní výklad
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
24.5.
2019
Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
24.5.
2019
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.5.
2019
Pokladna, pokladní činnost • její správné vedení v praktických příkladech, otázkách a odpovědích
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
24.5.
2019
Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2019 krok za krokem
VOX   Praha   2 290 Kč 
24.5.
2019
  Stránka 1 z 29   Další
20 z 569 termínů