DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi včetně novely k 1. 4. 2019 • komplexní výklad

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms 2010 a vykazování intrastatu - 3denní
STUDIO W   Praha   10 043 Kč s DPH
7.8.
9.8.
2019
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, vykazování INTRASTATU
VOX   Praha   5 990 Kč 
13.8.
15.8.
2019
Daňový profesionál® – kompletně
VOX   Praha   36 270 Kč 
14.8.
25.9.
2019
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
VOX   Praha   19 970 Kč 
19.8.
28.8.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
VOX   Praha   1 990 Kč 
20.8.
2019
Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
26.9.
2019
IFRS – finanční nástroje
VOX   Praha   5 290 Kč 
1.10.
2.10.
2019
Zahraniční obchod – uplatňování DPH, celní předpisy, dodací podmínky a vykazování INTRASTATu
VOX   Praha   5 990 Kč 
2.10.
4.10.
2019
DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služweb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.10.
2019
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
10.10.
2019
DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
30.10.
2019
Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
14.11.
2019
Převodní (transferové) ceny II
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
21.11.
2019
Mezinárodní obchod z pohledu cel a dph
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
25.11.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2020 • komplexní výklad
ANAG   Praha   2 058 Kč 
29.11.
2019
DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
26.2.
2020

16 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmiÚčastníci semináře si mohou u prezence zakoupit publikaci Abeceda DPH 2019 (ANAG 4/2019) se slevou 30%, tj. za 447,- Kč (původní cena 639,- Kč)Program semináře: • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)

 • povinná a dobrovolná registrace za osobu identifikovanou (§§ 6g, 6i, 6h, 97a)

 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených

 • přeprava zboží v jednom členském státě • mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69

 • výklad k Informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz

 • daňový doklad při vývozu zboží (33a)

 • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)

 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24

 • vývoz zboží podle § 66 • dovoz zboží podle § 23 a 71 g • uvádění do daňových přiznání • souhrnné hlášení podle § 102 • daňová přiznání

 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku • plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d).

 • novela zákona o DPH z výše uvedené oblasti, účinná od 1. 4. 2019, podle legislativního stavu ke dni konání semináře

 • diskuze • odpovědi na dotazy