Brigádníci a dovolená bez chyb a omylů • kompletní shrnutí dané problematiky

Brigádníci a dovolená bez chyb a omylů • kompletní shrnutí dané problematiky Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/brigadnici-a-dovolena-bez-chyb-a-omylu-o-kompletni-shrnuti-dane-problematiky/pS60.22261/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.05.2019   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Hradec Králové (hradec-kralove)
Cena bez DPH: 1 727 Kč https://www.anag.cz/brigadnici-a-dovolena-bez-chyb-a-omylu-o-kompletni-shrnuti-dane-problematiky/pS60.22261/
Popis ceny: 2090.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: KUPČÁKOVÁ Květa Mgr.

Popis kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a pro všechny zájemce, kteří chtějí získat ucelený přehled v této problematiceBrigádníci a krátkodobé zaměstnávání • nutné podmínky dohod o pracovní činnosti a provedení práce z pracovněprávního hlediska • náležitosti smluv, co lze sjednat, základní nároky, ukončování dohod, pravidla pro odměňování

 • potvrzení o zaměstnání u dohod, souvislosti se srážkami z mezd

 • dohody o provedení práce • pravidla pro odvod zdravotního a sociálního pojištění • zdaňování • přihlašování a odhlašování z pojištění • souběhy dohod z pohledu sociálního, zdravotního pojištění a zdaňování • praktické příklady • aktuality pro rok 2019

 • zaměstnání malého rozsahu

 • rozdíl mezi DPČ a zaměstnáním malého rozsahu

 • pro které zaměstnance jsou DPČ vhodné

 • jak pracovat flexibilně s DPČ v souvislosti se zákonným limitem poloviny stanovené pracovní doby

 • DPČ, DPP a evidence na ÚP

 • DPČ, z hlediska zdravotního pojištění

 • praktické příklady z praxe

 • DPČ a DPP a vznik nároku dávky nemocenského pojištění • náhrada mzdy v době prvních 14 dnů nemoci • OL

 • DPČ a DPP a fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy v době nemoci

 • DPČ, DPP a studenti z pohledu, zdaňování a uplatnění slev (problematika posledních prázdnin)

 • soustavná příprava na budoucí povolání

 • DPČ a osoby, za něž je plátcem pojištění stát, nutná potvrzení a doklady

 • DPČ, DPP a souběh se zaměstnáním

 • DPČ, DPP - ukončování, přihlašování a odhlašování z pojištění

 • chystané změny v souvislosti s navrhovanými změnami v Zákoníku práce v této oblasti

 • Dovolená

 • dovolená za kalendářní rok • pravidla a praktické příklady

 • dovolená za odpracované dny – pravidla a příklady

 • poměrné části dovolené za kalendářní rok • převody dovolené mezi zaměstnavateli

 • stanovení délky dovolené u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby • praktické příklady

 • jak stanovit dovolenou při přechodu z rovnoměrně rozvržené pracovní doby na nerovnoměrnou a naopak • praktické příklady

 • dovolená a kratší úvazky • praktické příklady

 • problematika zápočtu 60 odpracovaných dnů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

 • problematika krácení dovolené po 100 dnech u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

 • správné určování a čerpání dovolené v souladu s předpisy • povinnosti zaměstnavatele při určování dovolené, způsoby nařizování dovolené, plány dovolených, přeplatky dovolené a srážky ze mzdy

 • krácení dovolené (za neomluvenou absenci, vazbu a výkon trestu, omluvenou absenci) a zaručená dovolená

 • poskytování dovolené po skončení mateřské dovolené • dvojí výklady a pochybnosti v praxi

 • praktické příklady v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou • pravidla krácení a převodů

 • převádění dovolené do dalších let v souvislosti s povinnostmi zaměstnavatele

 • změny ve srážkách ze mzdy od 1. 6. 2019
 • změny v pojistném na sociální zabezpečení s dopadem na výpočet daňového základu od 1. 7. 2019

 • diskuze • odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
21.5.
2019
MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ - pracovněprávní a mzdové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
22.5.
2019
Proces výběru zaměstnance od A do Z
ICT Pro   Brno   11 200 Kč 
22.5.
24.5.
2019
Proces výběru zaměstnance od A do Z
ICT Pro   Praha   11 200 Kč 
22.5.
24.5.
2019
Vedení personální agendy a odměňování 2019, aktuální problémy praxe a legislativní změny
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
22.5.
2019
Zdaňování benefitů v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
22.5.
2019
Jak číst zprávu z AC/DC
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • zaměstnání malého rozsahu • průměrný výdělek • archivace dokladů
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
23.5.
2019
Dovednost MOTIVOVAT (se)
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
23.5.
24.5.
2019
Dovednost MOTIVOVAT (se)
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
23.5.
24.5.
2019
Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně
TSM, spol. s r. o.     1 900 Kč s DPH
23.5.
2019
Novinky ve zdaňování mezd 2019
ANAG   Praha   2 058 Kč 
23.5.
2019
Odměňování zaměstnanců, souvislosti a chyby, překážky v práci
ANAG   Zlín   1 810 Kč 
23.5.
2019
Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.5.
2019
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
23.5.
2019
Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a dovolená • aktuálně • podle právní úpravy platné v roce 2019
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
23.5.
2019
Výběr zaměstnanců a vedení pohovoru
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
23.5.
2019
Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 400 Kč s DPH
23.5.
2019
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
23.5.
2019
Adaptační proces nového zaměstnance
ICT Pro   Praha   3 600 Kč 
24.5.
2019
  Stránka 1 z 20   Další
20 z 398 termínů