Zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí (Ukrajina, Srbsko, Vietnam ad.) a vysílání zaměstnanců do zahraničí Zaměstnávání cizinců nejen z pohledu sociálního zabezpečení a zdanění a vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2019

Zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí (Ukrajina, Srbsko, Vietnam ad.) a vysílání zaměstnanců do zahraničí Zaměstnávání cizinců nejen z pohledu sociálního zabezpečení a zdanění a vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2019 Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMZCV&wa=www17studium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.12.2019   
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 3 990 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMZCV&wa=www17studium
Cena s DPH: 4 828 Kč
Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo). Tento seminář se vzájemně doplňuje se seminářem Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního práva.
Seminář je určen:

pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborné veřejnosti, které se problematika týká

Co Vám seminář přinese:

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Obsah semináře:

Rozdělení cizinců podle povinností zaměstnavatele a aplikovatelných předpisů

 • Jaké předpisy z pohledu cizineckého, pracovního, sociálního a daňového práva se aplikují na:
 • Občany EU a jejich rodinné příslušníky
 • Občany EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky
 • Občany třetích zemí (smluvních a nesmluvních)
 • Základní informace o nových vládních programech pracovní migrace
 • Povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce
 • Sankce za neplnění povinností pro zaměstnavatele, ručení za sankce vyměřené dodavatelům pracovní síly

Sociální a zdravotní pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • Evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem (příjmy za práci v České republice a mimo ni a specifická pravidla pro výpočet záloh na daň).
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a povinnosti českých uživatelů pracovní síly
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR.
 • Superhrubá mzda – navyšování zdanitelných příjmů o povinné pojistné nebo o pojistné hrazené do jiných států EU, EHP a Švýcarska –pravidla a aktuality
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění.
 • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené, délka odpočinku atd.)
 • Notifikační povinnosti vysílajícího zaměstnavatele
 • Novelizace směrnice o vysílání pracovníků a její dopady na české zaměstnavatele od července 2020
 • Cestovní náhrady versus minimální mzda
 • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zrušení záloh na daň v ČR
 • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • Zamezení dvojího zdanění
Časový harmonogram semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.45 - přednáška (2. část)

12.45 - 13.00 - odpolední coffee break

13.00 - 15.00 - přednáška (3. část + diskuze)
Kurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
22.9.
10.11.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 13 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
22.9.
24.11.
2019
Efektivní využívání prezentačních prostředků a pomůcek
ICT Pro   Brno   5 900 Kč 
23.9.
24.9.
2019
Efektivní využívání prezentačních prostředků a pomůcek
ICT Pro   Praha   5 900 Kč 
23.9.
24.9.
2019
Interaktivní cílená prezentace
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
23.9.
24.9.
2019
Interaktivní cílená prezentace
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
23.9.
24.9.
2019
Osobní údaje v oblasti HR prakticky
ICT Pro   Brno   5 400 Kč 
23.9.
2019
Pokročilé lektorské dovednosti
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
23.9.
24.9.
2019
Pracovní doba a dovolená v praktických příkladech
ANAG   Praha   2 058 Kč 
23.9.
2019
Praktický nácvik prezentačních dovedností
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
23.9.
24.9.
2019
Software jako služba (SaaS) a cloudové služby
ICT Pro   Praha   5 400 Kč 
23.9.
2019
Správa pohledávek
ICT Pro   Brno   5 200 Kč 
23.9.
2019
Úvod do právní problematiky smluv v IT
ICT Pro   Brno   5 400 Kč 
23.9.
2019
Úvod do právní problematiky smluv v IT
ICT Pro   Praha   5 400 Kč 
23.9.
2019
Workshop - Řešení problematických situací
ICT Pro   Brno   4 200 Kč 
23.9.
2019
Workshop - Řešení problematických situací
ICT Pro   Praha   4 200 Kč 
23.9.
2019
Začínající mzdová účetní • 6 denní kurz • 23., 24., 25. 9. a 14., 15., 23. 10. 2019
ANAG   Olomouc   7 264 Kč 
23.9.
2019
Základy práva pro neprávníky
ICT Pro   Brno   5 400 Kč 
23.9.
2019
ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
23.9.
2019
Zaměstnanecké benefity
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
23.9.
2019
  Stránka 1 z 46   Další
20 z 909 termínů