DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 • komplexní výklad

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 • komplexní výklad Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/dph-pri-obchodu-mezi-clenskymi-staty-eu-a-s-tretimi-zememi-2019-o-komplexni-vyklad/pS40.15581/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  24.05.2019   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Ústí nad Labem (usti-nad-labem)
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/dph-pri-obchodu-mezi-clenskymi-staty-eu-a-s-tretimi-zememi-2019-o-komplexni-vyklad/pS40.15581/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: GALOČÍK Svatopluk JUDr.

Popis kurzu

Určeno pro: všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi


Účastníci semináře si mohou u prezence zakoupit publikaci Abeceda DPH 2019 (ANAG 4/2019) se slevou 30% tj. 447,- Kč


Program semináře: • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí • včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 • v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně

 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň

 • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16

 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených

 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69

 • finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d

 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku

 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně

 • souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání

 • úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)

 • zrušení svobodných skladů

 • zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech

 • zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem

 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku • plátci daně

 • nová definice motorového pozemního vozidla

 • rozšíření služeb vztahujících se k nemovitosti

 • diskuze a odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2019
VOX   Praha   2 190 Kč 
22.5.
2019
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
22.5.
26.6.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Praha   2 058 Kč 
22.5.
2019
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019
VOX   Praha   1 990 Kč 
22.5.
2019
Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s daňovou kontrolou
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
22.5.
2019
Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace státu
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
22.5.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
23.5.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi včetně novely k 1. 4. 2019 • komplexní výklad
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
23.5.
2019
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
23.5.
2019
Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, dispozice s majetkem, transakční a daňové souvislosti
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.5.
2019
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
23.5.
2019
Účetním výkazům a závěrce rozumíme
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.5.
2019
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
23.5.
2019
Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně spočítat, vyplatit a zaúčtovat
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
24.5.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 • komplexní výklad
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
24.5.
2019
Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
24.5.
2019
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.5.
2019
Pokladna, pokladní činnost • její správné vedení v praktických příkladech, otázkách a odpovědích
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
24.5.
2019
Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2019 krok za krokem
VOX   Praha   2 290 Kč 
24.5.
2019
  Stránka 1 z 29   Další
20 z 569 termínů