Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019 Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/dlouhodoby-hmotny-a-nehmotny-majetek-o-s-ohledem-na-zmeny-2019/pS20.15570/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  29.05.2019   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Liberec (liberec)
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/dlouhodoby-hmotny-a-nehmotny-majetek-o-s-ohledem-na-zmeny-2019/pS20.15570/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: BERÁNEK Petr RNDr.

Popis kurzu

Určeno pro: účetní z podnikatelské sféry (právnické osoby i fyzické osoby) a také pro nestátní neziskové organizace


Program semináře:
 • změny pro rok 2019 • zopakování změn z roku 2018 • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku • zaúčtování a daňové zohlednění podle způsobu pořízení majetku • pořízení dalšího podílu na společně vlastněném majetku a daňové důsledky v roce 2019 • účetní odpisy • interní směrnice • daňové odpisy • zatřídění do skupiny • způsoby odpisování • porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování • odpisování specifických druhů majetku • komponentní odepisování • specifika daňových odpisů nehmotného majetku • soubory majetku • odpisy nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku • možnost odpisování technického zhodnocení podnájemníkem, vypůjčitelem a dalšími osobami • přerušení odpisování • optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob • hmotný majetek a odpisy v průběhu vykazování nákladů paušálem • majetek používaný k podnikání pouze z části • diskuze • odpovědi na dotazy

Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví
Název      Cena     
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019
VOX   Praha   1 990 Kč 
22.5.
2019
Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace státu
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
22.5.
2019
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2019
VOX   Praha   2 190 Kč 
22.5.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Praha   2 058 Kč 
22.5.
2019
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
22.5.
26.6.
2019
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
23.5.
2019
Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, dispozice s majetkem, transakční a daňové souvislosti
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.5.
2019
Účetním výkazům a závěrce rozumíme
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.5.
2019
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
23.5.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
23.5.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi včetně novely k 1. 4. 2019 • komplexní výklad
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
23.5.
2019
Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
24.5.
2019
Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019
VOX   Praha   1 090 Kč 
24.5.
2019
Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2019 krok za krokem
VOX   Praha   2 290 Kč 
24.5.
2019
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.5.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 • komplexní výklad
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
24.5.
2019
Pokladna, pokladní činnost • její správné vedení v praktických příkladech, otázkách a odpovědích
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
24.5.
2019
Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně spočítat, vyplatit a zaúčtovat
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
24.5.
2019
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   12 990 Kč 
25.5.
27.7.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
25.5.
27.7.
2019
  Stránka 1 z 20   Další
20 z 397 termínů