Příklady účetní

Příklady účetní 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-priklady-ucetni-0010.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  24.09. - 25.09.2019   
Popis termínu: 24. – 25. 9. 2019; 1. den 9:00–16:00, 2. den 9:00–14:00
Cena bez DPH: 4 290 Kč https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-priklady-ucetni-0010.htm
Popis ceny: kód: 1904880 - 4 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190488A - 8 151 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190488B - 11 583 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190488C - 14 586 Kč + D
Lektor: Ing. Jana Pilátová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. Bude řešeno více jak 50 konkrétních účetních příkladů, například z oblastí: • pořízení DHM, • nákup DNM včetně zaplacení zálohy na pořízení DNM, • pořízení DHM vlastní činností, • pořízení DHM, na který je poskytnuta dotace, • účetní odpisy x daňové odpisy, • pokladna, banka, • stravenky, ceniny, • devizový účet, valutová pokladna, • zúčtování se zaměstnanci, • odpis pohledávky s opravnou položkou, • účtování nákladů souvisejících se vznikem účetní jednotky, • prodej obchodního závodu účtování u prodávajícího i kupujícího, • účtování nákladů souvisejících se vznikem účetní jednotky, • účtování změny účetní metody, • cenné papíry, • úhrada pohledávky směnkou a její eskont bance, • pořízení stavby a pozemku za jednu cenu, účtování daně z nabytí nemovitých věcí, • přechod z kategorie „mikro účetní jednotka“ do kategorie „malá účetní jednotka“, • vlastní akcie a rozdělení zisku, • výplata podílů na zisku, • nákup dluhopisů, • proúčtování inventarizačních rozdílů nejen u zásob, • proúčtování zálohy přijaté, • a mnohé další...
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
23.9.
2019
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2019
Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 850 Kč s DPH
23.9.
2019
OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
23.9.
2019
Pohledávky – účetní a daňové problémy
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.9.
2019
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
23.9.
2019
Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2019
Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim předcházet
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 000 Kč s DPH
24.9.
2019
Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně spočítat, vyplatit a zaúčtovat
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
24.9.
2019
Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019
TSM, spol. s r. o.     1 990 Kč s DPH
24.9.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
24.9.
2019
IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy
VOX   Praha   2 890 Kč 
24.9.
2019
Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2019
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
24.9.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   7 990 Kč 
24.9.
22.10.
2019
ON-LINE KURZ: Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
24.9.
2019
Příklady účetní
VOX   Praha   4 290 Kč 
24.9.
25.9.
2019
Bytová družstva v praxi – účetnictví
VOX   Praha   2 290 Kč 
25.9.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
25.9.
2019
MAJETEK ÚČETNĚ I DAŇOVĚ - podrobný výklad pro pokročilé
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
25.9.
2019
Nemocenské pojištění krok za krokem
VOX   Praha   2 590 Kč 
25.9.
2019
  Stránka 1 z 47   Další
20 z 923 termínů