Výpočty ve mzdové účtárně v roce 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je určen všem, kteří zpracovávájí mzdovou agendu. Cílem semináře je seznámit účastníky s komplexní problematikou výpočtů ve mzdové účtárně a dalšími povinnostmi s tím spojenými.

Program semináře:

 • ÚVOD DO PROBLEMATIKY
 • ZÁKLADNÍ POJMY – rozdíly mezi mzdou, platem, právní předpisy
  • kdo je odměňován mzdou, informace o výši mzdy
  • kdo je odměňován platem, informace o výši tarifního platu
  • právní předpisy o mzdě, platu
  • formy mzdy
  • co není mzdou, platem
 • ZAŘAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ODMĚŇOVANÝCH MZDOU
  • minimální mzda od roku 2019 - § 111 Zákoníku práce
  • zaručená mzda – nejnižší úroveň zaručené mzdy - § 112 Zákoníku práce
 • ZAŘAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ODMĚŇOVANÝCH PLATEM
  • tarifní plat a jeho určování – Katalog prací
  • způsoby zařazování zaměstnanců odměňovaných platem
 • SPOLEČNÁ USTANOVENÍ o mzdě, platu a odměnách z dohod o pracích konaných mimo
       pracovní poměr - § 141 – 143 Zákoníku práce
 • PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK  - formy určování průměrného výdělku, výpočet
  • rozhodné období,
  • započitatelný příjem,
  • pravděpodobný výdělek,
  • hodinový a měsíční průměrný výdělek,
  • zjištění průměrného výdělku za období, kdy je zaměstnanci zúčtován příjem za delší období než je období rozhodné – pololetní a roční prémie, 13.a 14 mzda, plat
  • průměrný výdělek pro zjištění náhrady za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem, nebo nemocí z povolení
  • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti,
  • celá řada názorných ukázek příklady
 • VÝPOČTY – příplatkové nárokové složky ke mzdě, platu, odměna za pracovní pohotovost
  • příplatek za přesčas
  • příplatek za svátek
  • příplatek za sobotu a neděli
  • příplatek v noci
  • příplatek ve ztíženém pracovním prostředí
  • zvláštní příplatek
  • příplatek za vedení
  • příplatek za dělenou směnu
  • odměna za pracovní pohotovost
  • smluvní mzda sjednaná s přihlédnutím k práci přesčas
 • NENÁROKOVÉ SLOŽKY KE MZDĚ, PLATU 
  • prémie, odměny
  • osobní příplatek – osobní ohodnocení.
 • VÝPOČET DOVOLENÉ pro rok 2019 s výhledem na rok 2020
 • Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od 1.1.2019 a 1.7.2019 – ZRUŠENÍ KARENČNÍ DOBY
 • Náhrady při překážkách v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance
 • VÝPOČET NÁHRADY za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
 • Srážky ze mzdy pro rok 2019 – základní informace.
 • Závěr semináře, odpovědi na dotazy

Na semináři účastníci obdrží desítky názorných ukázek výpočtů, doporučených vnitřních předpisů a směrnic.