Správná fakturace 2019, účetní a daňové doklady v tuzemsku, v rámci EU i mimo EU, QR fakturace - aktuality

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe
VOX   Praha   2 590 Kč 
26.8.
2019
Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
VOX   Praha   1 890 Kč 
26.8.
2019
Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
VOX   Praha   1 890 Kč 
26.8.
2019
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech
VOX   Praha   4 890 Kč 
27.8.
28.8.
2019
Mzdové účetnictví pro personalisty
VOX   Praha   3 790 Kč 
27.8.
28.8.
2019
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
VOX   Praha   1 890 Kč 
27.8.
2019
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
VOX   Praha   1 990 Kč 
27.8.
2019
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
VOX   Praha   1 990 Kč 
28.8.
2019
Zákon o zdravotním pojištění
VOX   Praha   990 Kč 
28.8.
2019
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
VOX   Praha   2 390 Kč 
29.8.
2019
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY MAJETKU na praktických příkladech
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
30.8.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 22 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   7 990 Kč 
31.8.
19.10.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Přerov   7 990 Kč 
31.8.
2.11.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Přerov   10 990 Kč 
31.8.
16.11.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   9 990 Kč 
1.9.
3.11.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   9 990 Kč 
1.9.
3.11.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 22 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   7 990 Kč 
1.9.
20.10.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 22 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   7 990 Kč 
1.9.
20.10.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   7 990 Kč 
1.9.
3.11.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   9 990 Kč 
1.9.
17.11.
2019
  Stránka 1 z 32   Další
20 z 637 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: ekonomické a účetní pracovníky zabývající se zpracováním faktur a daňových dokladůPřehled platné a změněné legislativy • vybraná ustanovení zákona o účetnictví, DPH, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které je nutno znát.  FAKTURACE 2019 A DPH A DOPROVODNÁ LEGISLATIVA
 • vybraná změněná ustanovení, která se dotýkají fakturace, otázek účetních a daňových dokladů – novela DPH a celního zákona

 • FAKTURACE A DAŇOVÉ DOKLADY DLE ZÁKONA o DPH, živnostenského zákona a další legislativy
 • povinné náležitosti dokladu, objednávky, obchodní dopisy, smlouvy, faktury: obchodní jméno, firma, identifikace

 • zjednodušené daňové doklady i pro bezhotovostní platby

 • faktura v cizí měně a měnová doložka • cizí měny • kurzové rozdíly

 • FAKTURACE V RÁMCI PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI i po změnách
 • pokladní doklady příjmové • výdajové • cestovní příkazy • stvrzenky • paragony • faktury za hotové • náležitosti

 • lhůty vystavování účetních dokladů

 • faktury vystavené na zboží, služby, penalizační, ostatní faktury • přefakturace • slevy, bonusy, skonto

 • faktury došlé od dodavatelů • faktury ze/do zemí EU • z/do třetích zemí

 • ostatní interní účetní doklady • opravné účetní doklady, dříve dobropisy, vrubopisy

 • jak můžeme daňové doklady řádně legálně opravit, náležitosti • vystavování duplikátů, kopií dokladů

 • kde se nejvíce chybuje: např.: pacht, závazek, zástavní právo, náhrada škody, zápůjčka, výpůjčka, kupní smlouva, vklad, nájem, koupě a řada dalších pojmů

 • formy dokladů – listinná, technická, elektronická • elektronická fakturace

 • doba archivace daňových dokladů, termíny, nové povinnosti

 • daňové doklady - změny 2019 • běžné, zjednodušené, souhrnné, opravné daňové doklady, tuzemské, zahraniční, splátkové kalendáře a další

 • do kdy můžeme daňové doklady opravit! Na co si dát pozor!

 • PROKAZOVÁNÍ DOKLADŮ A SKUTEČNOSTÍ Z HLEDISKA DAŇOVÉ UZNATELNOSTI
 • podle zákona o daních z příjmů; podle daňového řádu

 • náležitosti dokladů podle zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona a dalších souvisejících předpisů

 • nejčastější chyby v účetních a daňových dokladech, jak je správně opravit, aby byly při kontrole uznány platnými

 • QR FAKTURY
 • nový výhodnější způsob fakturace • QR Platba • zjednodušení a zpřesnění práce s fakturami • odstranění možností překlepů při vyplňování KH • vysvětlení způsobů fakturace a práce s údaji • pravidla, postupy • možnosti zavedení QR platby

 • FAKTURACE A EET 2019
 • aktuální informace k novele zákona o EET 2019

 • INFORMACE GFŘ k EET 2019

 • vazby fakturace na elektronickou evidenci tržeb

 • PROBLÉMY PŘI PRAKTICKÉM ZAVÁDĚNÍ EET • aktuální výklady 2019, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET • Fakturace, zásoby a EET • Platby v cizích měnách a EET • Provázanost EET s fakturací.

 • diskuze • odpovědi na dotazy