Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 200 Kč s DPH
7.12.
2021
Stavby na cizích pozemcích - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
7.12.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
9.12.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč s DPH
10.12.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 200 Kč s DPH
10.12.
2021
Informační a kybernetická bezpečnost ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
10.12.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč 
10.12.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
13.12.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   2 200 Kč s DPH
13.12.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 200 Kč s DPH
14.12.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč s DPH
14.12.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Jihlava   2 200 Kč s DPH
15.12.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
14.1.
2022
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
14.1.
2022
Zákoník práce a aktuální otázky pracovněprávní praxe 2022
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč s DPH
14.1.
2022
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
17.1.
2022
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2021 a aktuality pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
18.1.
2022
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   2 100 Kč s DPH
18.1.
2022
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč s DPH
18.1.
2022
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 89 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti úředníků územních samosprávných celků a seznámit je s aktuální právní úpravou a judikaturou v oblasti rozhodování dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vč. související procesní úpravy a navazujících předpisů.

Vzdělávací program je zaměřen na pohled problematiku zejména z pozice výkonu státní správy, tak samosprávy (vlastnictví pozemních komunikací), vč. dotčení uživatelů pozemních komunikací. Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb.

Program semináře:

 • Rozdělení pozemních komunikací
  • pozemní komunikace a rozdíl oproti jiným pozemním dopravním cestám
  • rozdělení do tříd a kategorií
  • zákonné parametry zejm. místních komunikací
  • význam a smysl pasportu místních komunikací
  • správní řízení o zařazení pozemní komunikace nebo o jejím vyřazení
  • účelové komunikace – 4 znaky pro vznik účelových komunikací vč. judikatury
 • Součásti a příslušenství pozemních komunikací
  • těleso pozemní komunikace
  • kanalizace
  • odchylky v případě průjezdního úseku
  • příslušenství věci – obecná charakteristika dle občanskoprávní úpravy, problém s pojmenováním silniční vegetace
 • Příslušnost správních orgánů
  • silniční správní úřady obcí tzv. I. typu
  • systémová podjatost
  • veřejnoprávní smlouvy o převodu agendy, postoupení věci z důvodu vhodnosti
  • nečinnosti správních orgánů; speciální stavební úřady ve věcech pozemních komunikací
  • základní atributy pro činnost úředníků
 • Připojování pozemních komunikací, řízení o uzavírce a objížďce, obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací a další typy řízení
  •  jednotlivým typům řízení je vysvětlena jejich charakteristika
 • Odpovědnost vlastníka pozemní komunikace
  • pojem chodník, pojem schůdnost, sjízdnost; závada ve schůdnosti a sjízdnosti
  • stavební stav a dopravně technický stav pozemní komunikace
  • občanskoprávní odpovědnost vlastníka pozemní komunikace vůči uživateli a dále vůči vlastníkovi sousední nemovitosti
  • možnost vydat nařízení obce o neudržovaných úsecích pozemních komunikací a další související nařízení obce
 • Majetkoprávní vztahy k pozemním komunikacím
  • možné nároky vlastníka pozemku zastavěného pozemní komunikací – bezdůvodné obohacení
  • možnosti narovnání majetkových vztahů – směna, prodej, věcná břemena
  • ochrana pozemních komunikací v důsledku zvýšeného provozu a investiční výstavby
 • Základní informace o přestupcích na daném úseku
  • základní informace o procesní stránce – zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, specifika nejčastějších přestupků v oblasti silničních hospodářství
 • Dotazy a diskuze