Zákon o cestovních dokladech v aktuálním znění

Zákon o cestovních dokladech v aktuálním znění INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-o-cestovnich-dokladech-v-aktualnim-zneni-1243
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.06.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-o-cestovnich-dokladech-v-aktualnim-zneni-1243
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Ing. Jana Kovačová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, v platném znění. Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., zejména úředníci obcí s rozšířenou působností, kteří vykonávají správní činnosti na úseku cestovních dokladů.

Program semináře:

 • Aktuální právní úprava na úseku cestovních dokladů a úvod do problematiky
  • právní předpisy a související předpisy dle aktuální právní úpravy, stručný výklad základních pojmů
  • druhy cestovních dokladů, údaje zapisované do CD, změny a doplňování zapisovaných údajů
  • územní a časová platnost cestovních dokladů
  • lhůty pro vydání cestovního dokladu
 • Vydávání cestovních dokladů
  • žádost o vydání CD a její náležitosti, žádost o doplnění, změnu údajů v CD, prokazování údajů a prověřování správnosti údajů uvedených v žádosti
  • orgány příslušné k vydání, podání žádosti o vydání CD (příslušnost k podání žádosti, způsob jejího pořízení, pořízení biometrických údajů, digitalizované podoby držitele a jeho podpisu, jiný způsob připojení podoby žadatele a podpisu), doklady předkládané k žádosti a požadavky na ně kladené
  • předání vyhotoveného cestovního dokladu – osoby oprávněné CD převzít, orgány, u kterých dochází k převzetí CD, jiný způsob předání CD než osobní převzetí, úkony v rámci předání CD
 • Odepření vydání cestovního dokladu, skončení doby platnosti CD ze zákona, na základě rozhodnutí, sepsáním protokolu
 • Povinnosti držitele a dalších osob na úseku cestovních dokladů a působnost orgánů veřejné správy na úseku CD, zadržení CD
 • Přestupky na úseku cestovních dokladů
 • Evidence cestovních dokladů
  • informační systém CD
  • správce, zpracovatel, uživatel, manuální evidence
  • poskytování údajů z evidence CD, blokace údaje o poskytnutí údajů
 • Správní poplatky na úseku cestovních dokladů
 • Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuzeVšechny termíny konání kurzu

 • 27.04.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 20.05.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 15.06.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
2.3.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
2.3.
2021
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč 
2.3.
2021
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
2.3.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
2.3.
2021
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2020 a pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
3.3.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
4.3.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
4.3.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč 
4.3.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
4.3.
2021
Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
4.3.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
4.3.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
5.3.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
9.3.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
9.3.
2021
Činnost živnostenských úřadů - kontrola a sankce
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
9.3.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
9.3.
2021
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
11.3.
2021
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
11.3.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
11.3.
2021
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 297 termínů