Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace

Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace TSM http://www.tsmvyskov.cz/kurz-17670-svod-do-problematiky-zpracovn-metodik-vnittmn-ch-smarnic-a-standard-kvality-sociln-ch-slueb-organizace
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.09.2019   
Místo: Praha (praha)
Cena s DPH: 1 200 Kč
Lektor: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Vnitřní směrnice (vnitřní instrukce) je neveřejný právní předpis, kterým právnická osoba, ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní, upravuje práva a povinnosti svých pracovníků, členů, zaměstnanců či zástupců v rámci své působnosti. Některé vnitřní směrnice musí být vydány povinně na základě zákona a zákony ukládají povinnost se jimi řídit nebo zněním vnitřních předpisů podmiňují některé právní vztahy. Vnitřní směrnice může vydat jen k tomu oprávněný orgán právnické osoby a z předpisu by mělo být zřejmé, který orgán a na základě jakého zmocnění jej vydal. Vnitřní směrnice lze charakterizovat jako stanovení pravidel, organizace, podmínek, povinností, odpovědnosti a pravomocí v určité pracovní činnosti. Měly by být součástí podnikové kultury, stát se aktivně využívaným nástrojem usnadňujícím orientaci v operativních činnostech, kterými se musí více či méně všichni zaměstnanci zabývat. Úloha vnitřních směrnic spočívá především v zajištění jednotného metodického postupu při zajišťování chodu organizace. Tento jednotný postup musí být zajištěn i v čase, tedy vnitřní směrnice slouží k zachování stejného postupu, stejného způsobu řešení obdobných situací v různých obdobích např. organizační řád, který obvykle definuje. Metodika je obecně pracovní postup (metoda). Zpracováním Standardů kvality v sociálních službách, vytvoříme soubor metodik a postupů charakterizujících sociální službu. Standardy popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií. Kvalita je popsána prostřednictvím souboru kritérií (vlastností a charakteristik), o nichž se předpokládá, že ovlivňují schopnost služeb naplnit zájmy a potřeby obou uvedených zájmových skupin - uživatelů i zadavatelů. Vnitřní směrnice organizace spolu se Standardy kvality v sociálních službách tvoří „návod“ a jednotný metodický postup na všechny činnosti zajišťující poskytování sociální služby. Podstatná je jednotnost, shoda a návaznost jednotlivých dokumentů. Účastníci školení získají teoretické a praktické znalosti a dovednosti.Kurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce
Fosa   Praha   3 200 Kč s DPH
6.7.
7.7.
2019
Vyladěná asistence – cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta
Fosa   Praha   3 200 Kč s DPH
26.8.
27.8.
2019
Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace
TSM, spol. s r. o.     1 200 Kč s DPH
14.9.
2019
Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 200 Kč s DPH
21.9.
2019
Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření
Fosa   Praha   1 600 Kč s DPH
20.11.
2019

5 termínů