GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Název      Cena     
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
7.6.
2019
Uzavírání obchodních smluv v souvislosti s GDPR
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
24.6.
2019
Poskytování informací a ochrana osobních údajů v podmínkách obcí
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
17.10.
2019
Poskytování informací a ochrana osobních údajů v podmínkách obcí
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
18.10.
2019
Poskytování informací a ochrana osobních údajů v podmínkách obcí
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
31.10.
2019
Poskytování informací a ochrana osobních údajů v podmínkách obcí
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč 
1.11.
2019
Poskytování informací a ochrana osobních údajů v podmínkách obcí
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   1 800 Kč 
12.11.
2019

7 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

    Ochrana osobních údajů
– prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni.
    GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy,
působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinností, které GDPR přináší, práva subjektu údajů, zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů. Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Právní úprava práva na informace – okruh subjektů povinných poskytovat informace, působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu, problematika poskytování informací ze správních spisů, pojem informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací), poskytování informace a způsoby jeho realizace, omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace. Vyřizování žádostí o poskytnutí informace: - žadatel a způsob podání žádosti; - náležitosti žádosti; - vady žádosti a způsoby jejich odstranění; - lhůty pro vyřízení žádosti; - jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti; - opakované žádosti. Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.