Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady - NOVELA ZÁKONA O ODPADECH

Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady - NOVELA ZÁKONA O ODPADECH Vzdělávací agentura PROFESIM https://www.profesim.cz/seminare-ms/22-Skoleni-seminare-v-Brne/1822-ZAKON-O-ODPADECH-A-OBALECH
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  26.02.2019    1 den
Cena bez DPH: 1 650 Kč https://www.profesim.cz/seminare-ms/22-Skoleni-seminare-v-Brne/1822-ZAKON-O-ODPADECH-A-OBALECH
Cena s DPH: 1 650 Kč
Lektor: Ing. Marie Boehmová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Marie Boehmová
Je dlouholetou pracovnicí státní správy a zaměřuje se především na problematiku odpadového hospodářství, obalů a chemických látek. Pravidelně přispívá do odborných zpravodajů a časopisů.
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

 • Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti původců a povinnosti provozovatelů zařízení při nakládání s odpady (nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe).
  Nové povinnosti při nakládání s autovraky, elektroodpady, zpětný odběr pneumatik. Evidence a plnění ohlašovací povinnosti. Nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady (podstatné změny vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Sankční řízení. Přestupkové řízení. Diskuse.
 • Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Právní předpisy pro nakládání s obaly – (současně platná legislativa). Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů. Kdo má povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů a jak zajistit plnění těchto povinností. Na koho se vztahuje povinnost podat návrh na zápis do seznamu osob. Evidence obalů, ohlašovací povinnost. Sankční řízení – přísnější postihy správních deliktů. Diskuse.
  Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství. • Kurz je zařazen v sekcích

  Občanské a obchodní právo , Trestní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa

  Další kurzy a semináře

  Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo , Trestní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa
  Název      Cena     
  GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
  PROFESIM   Zlín   1 750 Kč 
  20.2.
  2019
  Bytové spoluvlastnictví, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávané novele ObčZ, aktuální judikatura
  BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
  21.2.
  2019
  DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Praha   12 990 Kč 
  23.2.
  27.4.
  2019
  ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   České Budějovice   7 990 Kč 
  23.2.
  27.4.
  2019
  ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Opava   7 990 Kč 
  23.2.
  27.4.
  2019
  ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Prostějov   7 990 Kč 
  23.2.
  27.4.
  2019
  ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Šumperk   7 990 Kč 
  23.2.
  27.4.
  2019
  ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   České Budějovice   10 990 Kč 
  23.2.
  11.5.
  2019
  ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Opava   9 990 Kč 
  23.2.
  11.5.
  2019
  ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
  23.2.
  11.5.
  2019
  ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Šumperk   9 990 Kč 
  23.2.
  11.5.
  2019
  ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Kyjov   7 990 Kč 
  24.2.
  28.4.
  2019
  ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Kyjov   9 990 Kč 
  24.2.
  12.5.
  2019
  Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
  BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
  25.2.
  2019
  ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Břeclav   7 990 Kč 
  26.2.
  4.6.
  2019
  ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Břeclav   9 990 Kč 
  26.2.
  4.6.
  2019
  Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
  BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
  26.2.
  2019
  Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady - NOVELA ZÁKONA O ODPADECH
  PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
  26.2.
  2019
  Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA
  PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
  26.2.
  2019
  Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
  BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
  27.2.
  2019
    Stránka 1 z 14   Další
  20 z 277 termínů