Pracovní doba a její specifika ve výrobních firmách

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Gradua-CEGOS, s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo

Název      Cena     
Pracovní doba a její specifika ve výrobních firmách
GRADUA-CEGOS   Praha   4 598 Kč s DPH
19.11.
2019

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Právní úprava pracovní doby. Vymezení základních pojmů. Stanovená týdenní pracovní doba. Kratší a zkrácená pracovní doba. Základní pravidla rozvržení pracovní doby. Vytváření rozvrhů a možnost jejich změn. Pravidla uplatnění rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Konto pracovní doby a jeho specifika oproti jiným typům rozvržení pracovní doby. Pružná pracovní doba. Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky. Nepřetržitý odpočinek v týdnu, mezi směnami a práce ve dnech pracovního klidu a možnost nařizování práce v této době. Práce přesčas, v sobotu a v neděli a její mzdová kompenzace. Noční práce. Pracovní pohotovost. Evidence pracovní doby – povinnosti zaměstnavatele. Pracovní doba a dovolená. Čerpání dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Pracovní doba a překážky v práci. Vyhodnocování pracovní doby při pracovní cestě. Množství práce a pracovní tempo. Povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci. Pracovní doba ve vztahu k bezpečnosti práce. Možnosti úpravy pravidel souvisejících s pracovní dobou prostřednictvím vnitřního předpisu. Případy porušení povinností zaměstnance v souvislosti s využíváním pracovní doby a jejich řešení. Působnost inspektorátů práce v oblasti pracovní doby. Judikatura v oblasti pracovní doby.