Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019

Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/ucetnictvi-dane-a-rozpocty-u-prispevkovych-organizaci-v-roce-2019-1233
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.05.2019   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 487 Kč https://www.integracentrum.cz/ucetnictvi-dane-a-rozpocty-u-prispevkovych-organizaci-v-roce-2019-1233
Cena s DPH: 1 800 Kč
Lektor: Ing. Hana Juráňová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy vztahující se k účetní praxi příspěvkových organizací a je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti.

Program semináře:

 • Rekapitulace podstatných změn předpisů v průběhu r. 2018 a r. 2019 platné pro rok 2019, jejich výklady a stanoviska MFČR - například zákon o daních z příjmů, zákon o DPH ve vztahu k novým povinnostem při vystavování daňových dokladů, oprav základu daně, nové povinnosti pro evidenci majetku, jeho TZ a významných oprav. Stručná informace o digitalizaci účetnictví v ČR. Dotace a zápis skutečného majitele p.o v obch. rejstříku.  Často kladené dotazy a odpovědi MFČR. Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře.
 • Rekapitulace účetních zásad platných pro příspěvkové organizace - vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu
  Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů
  Opravy chyb, storna dokladů, archivace, úloha inventarizace.
  Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.
  Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu  u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky
  Dohadné  položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová  evidence – změny v oceňování od 2018.
  Pohledávky v účetnictví, opravné položky účetní a daňové, časté chyby
  Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.
  Základy účtování o transferech.
  Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady
 • Rekapitulace rozdílů mezi účetním zobrazením nákladů a výnosů a jejich vlivem na základ daně z příjmů, rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, ostatní významné odlišnosti, účet 408 a změny základů daně v minulých obdobích
 • Rozpočty nákladů a výnosů příspěvkových organizací v roce 2019, zákonná ustanovení, stanoviska  MFČR, oprávnění  zřizovatele, oprávnění statutárního orgánu příspěvkových organizacíVšechny termíny konání kurzu

 • 23.05.2019 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 28.05.2019 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2019
VOX   Praha   2 190 Kč 
22.5.
2019
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
22.5.
26.6.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Praha   2 058 Kč 
22.5.
2019
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019
VOX   Praha   1 990 Kč 
22.5.
2019
Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s daňovou kontrolou
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
22.5.
2019
Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace státu
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
22.5.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
23.5.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi včetně novely k 1. 4. 2019 • komplexní výklad
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
23.5.
2019
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
23.5.
2019
Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, dispozice s majetkem, transakční a daňové souvislosti
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.5.
2019
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
23.5.
2019
Účetním výkazům a závěrce rozumíme
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.5.
2019
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
23.5.
2019
Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně spočítat, vyplatit a zaúčtovat
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
24.5.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 • komplexní výklad
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
24.5.
2019
Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
24.5.
2019
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.5.
2019
Pokladna, pokladní činnost • její správné vedení v praktických příkladech, otázkách a odpovědích
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
24.5.
2019
Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2019 krok za krokem
VOX   Praha   2 290 Kč 
24.5.
2019
  Stránka 1 z 29   Další
20 z 569 termínů