Vybrané otázky pracovního práva včetně představení připravované novely zákoníku práce

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. část
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.9.
2019
Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) II. část
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
8.10.
2019

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s hlavními aspekty následujících právních témat: 1. Připravovaná novela zákoníku práce 2. Pracovní doba 3. Odměňování zaměstnanců 4. Překážky v práci Výklad ohledně výše uvedených témat bude uzpůsoben požadavkům účastníků – některé z daných témat tak nemusí být (s ohledem na časové možnosti) probráno komplexně a naopak se lze, bude-li o to mezi účastníky zájem, u některého tématu více zastavit a probrat jej do větších detailů.
Seminář je určen:

Personalistům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu, apod.

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je seznámit účastníky s hlavními aspekty následujících právních témat:

 • Připravovaná novela zákoníku práce
 • Pracovní doba
 • Odměňování zaměstnanců
 • Překážky v práci
 • Výklad ohledně výše uvedených témat bude uzpůsoben požadavkům účastníků – některé z daných témat tak nemusí být (s ohledem na časové možnosti) probráno komplexně a naopak se lze, bude-li o to mezi účastníky zájem, u některého tématu více zastavit a probrat jej do větších detailů.

  Obsah semináře:

  Připravovaná novela zákoníku práce

  • Výklad hlavních změn, které by měla přinést připravovaná novela zákoníku práce, a to s účinností od 1.7.2019 (výjimkou je změna týkající se dovolené za kalendářní rok, kde se předpokládá účinnost od 1.1.2020). Mezi hlavní plánované změny patří:
  • automatické navyšování minimální mzdy v závislosti na průměrné mzdě v národním hospodářství (tento systém by měl nahradit dosavadní každoroční vyjednávání mezi sociálními partnery);
  • nová koncepce dovolené založené na počítání v hodinách (obdobně, jak již bylo navrhováno změnit zákoník práce v roce 2016);
  • nová úprava sdílení pracovního místa, kde by se na jednom místě za určitých pravidel střídali dva nebo i více zaměstnanců, kteří by si mezi sebou určovali, kdo kdy bude pracovat;
  • zjednodušení doručování výpovědí, kdy je v současné době pro zaměstnavatele velmi těžké splnit veškeré podmínky, což často vede k neplatnosti rozvázání pracovního poměru;
  • nová pravidla pro automatické převody zaměstnanců (např. při outsourcingu nebo změně dodavatelů), kdy by mohlo dojít k omezení takových případů v praxi.

  Pracovní doba

  • Seznámení s možnými druhy rozvržení pracovní době (administrativa, pružná pracovní doba, směnné provozy apod.);
  • povinnosti zaměstnavatelů při rozvrhování pracovní doby;
  • doporučení na znění úpravy pracovní doby v pracovní smlouvě;
  • možnosti v oblasti výkonu a proplácení přesčasové práce;
  • limity pro čerpání odpočinku mezi dvěma směnami a v rámci týdne;
  • seznámení s právní úpravou držení a proplácení pohotovosti (mimo pracoviště);
  • upozornění na možné sankce při nedodržení pravidel rozvrhování pracovní doby.

  Odměňování zaměstnanců

  • Seznámení s hlavními principy odměňování, například principem stejné mzdy za stejnou práci (vysvětlení možností zaměstnavatele diferenciovat mzdu zaměstnanců);
  • poskytování a možnost odebrání variabilních složek mzdy;
  • výhody a limity mzdových výměrů;
  • kompenzace práce přesčas (představení možností zaměstnavatelů při poskytování příplatků a náhradního volna; zahrnutí kompenzace ve mzdě);
  • má zaměstnanec povinnost mlčenlivosti ohledně výše mzdy?,
  • možnosti započtení na mzdu či provedení srážek ze mzdy,
  • praktické aspekty průměrného výdělku.

  Překážky v práci

  • Vysvětlení právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnance, především důležitých osobních překážek (ošetření u lékaře, svatba apod.), dočasná pracovní neschopnost, překážky v práci z důvodu školení, jiné překážky; a to včetně uvedení, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy;
  • vysvětlení právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnavatele, zejména případy dočasného omezení odbytu (částečná nezaměstnanost), prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.
  Časový harmonogram semináře

  8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

  10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

  10.45 - 12.45 - přednáška (2. část)

  12.45 - 13.00 - odpolední coffee break

  13.00 - 15.00 - přednáška (3. část + diskuze)