Stavební zákon - umisťování a povolování staveb

Stavební zákon - umisťování a povolování staveb INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/stavebni-zakon-umistovani-a-povolovani-staveb-1214
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  24.04.2020   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/stavebni-zakon-umistovani-a-povolovani-staveb-1214
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: JUDr. Eva Kuzmová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přináší novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb. Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (příslušnost stavebních úřadů), vedení koordinovaného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do koordinovaného řízení.

Program semináře:

 • Územní rozhodování
  • Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele
   • územní souhlas
   • zjednodušené územní řízení
   • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
   • územní řízení
  • Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
  • Koordinované řízení
   • u kterých stavební záměrů lze využít
   • příslušnost
   • proces vedení řízení
  • Územní řízení (koordinované řízení) s integrovaným posuzováním vlivů na životní prostředí – proces, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Stavební řád
  • Ohlašování staveb
  • Uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
  • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  • Specifický postup při povolování provádění stavebního záměru podléhajícího posouzení vlivů na životní prostředí
  • Společná ustanovení
   • prokázání oprávnění provést stavbu
   • účastníci řízení
   • posuzování podaných námitek
  • Uvádění staveb do užíváníVšechny termíny konání kurzu

 • 18.02.2020 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 20.02.2020 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 27.02.2020 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 28.02.2020 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 26.03.2020 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 31.03.2020 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 23.04.2020 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 24.04.2020 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   1 900 Kč 
24.1.
2020
Aktuality pro ÚSC a příspěvkové organizace pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
28.1.
2020
Správní řád nejen pro nové úředníky
TSM, spol. s r. o.   Plzeň   1 990 Kč s DPH
28.1.
2020
Aktuální otázky pracovněprávní praxe v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
29.1.
2020
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
29.1.
2020
Aktuality pro ÚSC a příspěvkové organizace pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
30.1.
2020
Archivnictví a spisová služba - jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
30.1.
2020
Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
30.1.
2020
MATRIKA od A do Z
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
30.1.
2020
Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
30.1.
2020
Veřejné zakázky pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
30.1.
2020
Ztráty a nálezy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
30.1.
2020
Aktuality pro ÚSC a příspěvkové organizace pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
31.1.
2020
Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
31.1.
2020
Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními výbory a finančními výbory obcí
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
3.2.
2020
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
5.2.
2020
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím. Nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019).
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
5.2.
2020
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuální informace včetně účinných a chystaných novelách
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
6.2.
2020
Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních zjištění
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
6.2.
2020
Vidimace a legalizace
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
6.2.
2020
  Stránka 1 z 20   Další
20 z 381 termínů