Změny v účetnictví a daních u příspěvkových organizací od 1. 1. 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
14.5.
2019
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
16.5.
2019
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
21.5.
2019
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
23.5.
2019
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
28.5.
2019

5 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. pro zaměstnance a kontrolní pracovníky a jejich zřizovatele


Cíl: seminář je zaměřen na výklad aktuálních témat účetní a daňové legislativy v roce 2019. Výklad bude zaměřen na aplikaci metodických informací zveřejněných MF ČR z oblasti účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací. Dále bude pozornost věnována i okruhům, které při aplikaci v praxi mohou příspěvkovým organizacím činit potíže.


Program semináře: • Předmětem semináře bude:

 • vykazování technického zhodnocení v účetních výkazech

 • závazky a pohledávky při vyúčtování zálohových plateb

 • prodej majetku v účetnictví vedeném v plném rozsahu a ve zjednodušeném rozsahu

 • kulturní předměty a ocenění sbírek a sbírkových předmětů

 • účtování o přijatých finančních a věcných darech

 • vztah ČÚS 703 Transfery a ČÚS 704 Fondy

 • aktuality týkající se Zákona o dani z příjmu

 • aktuality týkající se daně z přidané hodnoty např. přijetí služby ze zahraničí příspěvkovou organizací neplátcem

 • při výkladu účetních postupů bude vždy odkazováno na příslušné ustanovení obecně platného právního předpisu nebo zveřejněnou metodiku MF ČR

 • účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech

 • diskuze • odpovědi na dotazy