Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2019 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
31.10.
2019
Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
22.11.
2019
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu
ANAG   Praha   1 975 Kč 
2.12.
2019
Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
3.12.
2019

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních


Program semináře:


Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2019.
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě


 • platové tarify v roce 2019 a jejich vliv na požadované množství prostředků na platy

 • nové vymezení stupnic platových tarifů pro skupiny zaměstnanců ve veřejných službách a správě a podmínky pro jejich uplatnění


Zařazení prací do platových tříd v katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., (výkon státní správy a samosprávy, sociální služby, školství, zdravotnictví, kultura, atd.)Řešení složitých případů zařazení do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě • zařazení do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady

 • zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců, při kumulacích prací, při zastupování

 • tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě.


Další otázky poskytování platu a jeho složek podle části šesté zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády, • změny nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2019 a jejich vliv na platové poměry

 • ekonomické a sociální podmínky ovlivňující poskytování platu zaměstnavatelem

 • určování platového tarifu skupin zaměstnanců, určování platové třídy, platového stupně a stupnice platových tarifů

 • zápočet praxe, zvláštní způsob určení platového tarifu

 • doplácení do nejnižších úrovní zaručené mzdy

 • zásada rovnosti při poskytování platu

 • poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, režimových příplatků, odměn a cílových odměn

 • platový výměr


Splatnost a výplata platu a výpočet průměrného výdělku


Diskuze a odpovědi na dotazy