Úředník města, obce - právní a psychologické minimum

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Komunikační dovednosti , Osobnostní rozvoj a vzdělávání , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Úředník města, obce - právní a psychologické minimum
PROFESIM   Ostrava   1 750 Kč 
25.6.
2019

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce. Zákon o obcích a zákon o úřednících.
Co bychom měli znát o úřadu, jako o organizaci kde pracujeme? Vnitřní členění úřadu a kompetence v úřadu. Organizační řád a pracovní řád. Vnitřní předpisy úřadu vztahující se k výkonu práce. Sociální klima v organizaci – úřadu. Vnitrofiremní kultura.
Na co se zaměřit ve svých osobních personálních materiálech? Předávací protokoly. Pracovní smlouva. Platový výměr a další.
Pracujeme s lidmi - co bychom měli vědět o lidech? Osobnost, temperament, charakter. Motivace a motivy chování.
Pracujeme v týmu, co o něm vědět? Pracovní tým, konflikty a stres.
Často ve své práci komunikujeme. Co bychom měli vědět o komunikaci?
Vystupování v různých rolích. Komunikace a komunikační dovednost. Umění vedení rozhovoru. Vztah s veřejností, vlastní image úředníka.
Co je ještě dobré znát k pracovní pozici úředníka? Jaké jsou nutné předpoklady pro výkon práce úředníka. Které faktory ovlivňují pracovní výkon. Jak poznávat sám sebe, jak a proč se motivovat. Základní chyby v řízení pracovního času a nutnost jeho plánování. Volný čas a relaxace.