NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Daňový profesionál® – kompletně
VOX   Praha   36 270 Kč 
14.8.
25.9.
2019
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
VOX   Praha   19 970 Kč 
19.8.
28.8.
2019
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.8.
2019
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech
VOX   Praha   4 890 Kč 
27.8.
28.8.
2019
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
13.9.
11.11.
2019
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
13.9.
2019
Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské subjekty)
VOX   Praha   3 980 Kč 
19.9.
20.9.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2019
VOX   Praha   2 590 Kč 
26.9.
2019
Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
1.10.
2019
Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
9.10.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2019
ANAG   Zlín   1 810 Kč 
10.10.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2019
ANAG   Brno   1 810 Kč 
17.10.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2019
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
18.10.
2019
IFRS v praxi – pro pokročilé
VOX   Praha   6 590 Kč 
21.10.
23.10.
2019
Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
23.10.
2019
Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
24.10.
2019
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
29.10.
2019
Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro rok 2019
VOX   Praha   2 890 Kč 
5.11.
2019
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019
VOX   Praha   2 490 Kč 
7.11.
2019
US GAAP – pro pokročilé
VOX   Praha   7 490 Kč 
11.11.
13.11.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 28 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu.

Obsah:
Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled
* Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů
* Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku
* Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování
* Majetek vyloučený z odpisování
* Odpisovatel – resp. kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek
* Stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny
* Volba způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové)
* Příklady na výpočet odpisů
* Dlouhodobý majetek a DPH, daň z nemovitých věcí a další daně
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – účetní pohled
* Účetní vymezení
* Forma pořízení ve vztahu k účetnictví
* Ocenění ve vztahu ke způsobu pořízení
* Odpisování
* Nejčastější chyby v účtování
* Analytické účty
* Vnitřní směrnice účetní jednotky – povinné a vhodné náležitosti
Účetní a daňový pohled ve vztahu ke způsobu financování nehmotného a hmotného majetku
* Finanční leasing
* Úvěr
* Nejčastější chyby
Program bude připraven podle aktuálního právního stavu.