PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Osobnostní rozvoj a vzdělávání , Personální strategie a politika , Výběr zaměstnanců

Název      Cena     
Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
26.6.
2019
Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
16.10.
2019
Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů
TSM, spol. s r. o.     2 100 Kč s DPH
23.10.
2019
Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   2 100 Kč s DPH
21.11.
2019
Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
11.12.
2019
Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů
TSM, spol. s r. o.     2 100 Kč s DPH
18.12.
2019

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Personální plánování je základním personálním procesem. Jaké pracovní pozice, v jakém počtu a kdy, to je důležitá součást strategie podniku. Pokud máme správně nastaveny kompetence pro jednotlivé pozice, máme základ pro získávání pracovníků. Podle toho volíme metody a formy získávání a výběru zaměstnanců. Na semináři se budeme zabývat metodami plánování počtu zaměstnanců, popisům pracovních pozic a způsoby oslovení vhodných kandidátů.

Určeno pro personální, top a střední manažery.

Cíl: Získat základní informace o procesu plánování pracovních míst, způsobech a formách oslovení vhodných kandidátů.

Obsah:
* Personální plánování
* Popis pracovní pozice
*Kompetenční modely
* Oslovování kandidátů (vhodné způsoby a formy)

Metody výuky: Interaktivní tréninkový seminář (výklad, práce ve skupinách, sdílení zkušeností).