Přesvědčování, argumentace a vyjednávání I.

Přesvědčování, argumentace a vyjednávání I. Shine Leadership s.r.o. https://www.shineleadership.cz/program/presvedcovani-argumentace-a-vyjednavani-i/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.11. - 06.11.2019   
Popis termínu: 05. 11. – 06. 11. 2019
Cena bez DPH: 13 000 Kč https://www.shineleadership.cz/program/presvedcovani-argumentace-a-vyjednavani-i/
Cena s DPH: 15 730 Kč
Lektor: Vladimír Jelen , Jiří Plamínek
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

<p>Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Máte někdy pocit, že jste byli vmanipulováni do zbytečného postoje útoku či obrany?</p> <p>Díky tomuto dvoudennímu tréninku získáte přesvědčivost své argumentace při jednání, odhalíte argumentační chyby protistrany a budete umět <strong>hledat přijatelná řešení v obtížných situacích</strong>.</p> <h2>[shine-gallery]</h2> <h2>Proč zvolit tento program</h2> <ul> <li>Budete se orientovat ve vyjednávacích procesech a postupech<span class="s1"> a </span>otestujete si svůj přístup k vyjednávání.</li> <li>Osvojíte si jednoduchý model, jak připravit a efektivně použít argumenty, procvičíte si výstavbu argumentů.</li> <li>Zvládnete předpoklady pro zvládání námitek a přesvědčení komunikačního partnera.</li> <li>Naučíte se fáze vyjednávacího procesu a jak si zpracovávat plán jednání – připravit si cíle, vědomě využívat vyjednávacích technik.</li> </ul> <h2>Komu je určen</h2> <p>Všem projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti jednání s partnery.</p> <p>Doporučeno rovněž pro certifikaci IPMA® a PMI® pro všechny certifikační stupně a jako součást recertifikačního vzdělávání.</p> <h2>Témata programu</h2> <ul> <li>Základní techniky v procesu vyjednávání a jejich využití</li> <li>Vyjednávací strategie a proces vyjednávání (příprava argumentů pro jednání, odhadnutí slabých a silných argumentů...)</li> <li>Zvládání námitek a nestandardních či stresových situací ve vyjednávání</li> <li>Vědomé využívání technik jednání</li> <li>Techniky efektivního přesvědčování a nástroje účinné komunikace</li> <li>Flexibilní postoje v jednání s různými partnery</li> </ul> <h2>Možná nevíte, že…</h2> <p>...dobrá příprava na jednání představuje více než polovinu úspěchu.</p> <h2>Cíle</h2> <ul> <li>Zvýšit úspěšnost ve vyjednávacích procesech, prohloubit a trénovat vyjednávací dovednosti.</li> <li>Rozvinout umění argumentace a přesvědčování komunikačního partnera.</li> <li>Odhalit slabá místa ve vyjednávacích dovednostech a zvolit si vlastní strategii jejich posílení.</li> <li>Připravit a efektivně použít argumenty, procvičit si výstavbu argumentů a vytvořit předpoklady pro zvládání námitek a přesvědčení komunikačního partnera.</li> <li>Naučit se řešit situace při jednání použitím vyjednávacích taktik a přesvědčování v komunikačních a vztahových sítích organizace.</li> </ul> <h2>Témata – obsah 1. den</h2> <ul> <li>Situace, kdy vyjednáváme, kdy usilujeme o dohodu a s kým – nejčastější typy jednání s vnitřním zákazníkem.</li> <li>Strategie a typy vyjednávání – zdroje síly v jednání.</li> <li>Vlastní analýza stylu a strategie při vyjednávání – sebepoznání v jednání a zdravé sebeprosazení.</li> <li>Naše reakce při jednání, taktická opatření a techniky, moje osobní příležitosti a rizika.</li> <li>Jak dospět k oboustranně výhodné dohodě – klíčové termíny vyjednávání (pozice vs. zájem).</li> <li>Fáze vyjednávacího procesu: jak si zpracovávat plán – příprava cílů, vědomé využívání vyjednávacích technik.</li> <li>Flexibilní postoje ve vyjednávání s různými partnery – odlišné typy lidí a jednání s nimi.</li> </ul> <h2>Témata – obsah 2. den</h2> <ul> <li>Hledání skutečných zájmů jednotlivých stran.</li> <li>Otázky a aktivní naslouchání – parafráze, shrnutí jako nástroj zjištění zájmů partnera.</li> <li>Nejčastější chyby při vyjednávání.</li> <li>Od NE k ANO – navázání a rozvoj vztahů s vyjednávacími partnery – empatie a respekt, dospělá ne-manipulativní komunikace a jednání.</li> <li>Zvládání emocí.</li> <li>Argumentace při vyjednávání a přesvědčování.</li> <li>Stavba argumentu a argumentační řetězce. Řazení argumentů: slabé, silné, úderné, tvrzení či argument.</li> <li>Přijetí námitek a práce s nimi – jak se vyhnout nedorozumění, precizní formulace sdělení.</li> <li>Práce nad konkrétními kauzami účastníků z jejich pracovního života.</li> </ul> <h2>Metody</h2> <ul> <li>Programy jsou postaveny především na <strong>osobním prožitku</strong> rozmanitých situací a technik, práci s vlastními postoji, na neustále probíhající <strong>zpětné vazbě</strong>. Využíváme výklad v kombinaci s moderovanou diskusí, brainstormingy a interaktivními workshopy.</li> <li>Individuální a skupinová <strong>řešení modelových situací</strong>, simulujících reálnou situaci jsou přímo spjata s probíraným tématem řešení – vycházejí z reálné praxe účastníků a umožní vám zažít konkrétní aplikaci.</li> <li>Učení se na základě <strong>vlastní zkušenosti</strong> je jednou z nejefektivnějších tréninkových metod – především, je-li spojeno s videoanalýzou a <strong>zpětnou vazbou</strong>. Posílení dovedností, prohloubení reflexe a stanovení cílů rozvoje napomáhají rozhovory vedené „sparingpartnerem“ či lektorem.</li> <li>Účastníci ve skupině sdílejí vlastní postupy z dané oblasti, navzájem se doplňují o vlastní zkušenost, lektor shrnuje a rozvíjí.</li> <li>Strukturované studijní materiály zpracované lektory, cvičení, příklady, pracovní listy, testy a odborná literatura pro samostudium. Používáme metodické filmy a jejich rozbor.</li> </ul>Kurz je zařazen v sekcích

Manažerské dovednosti , Komunikační dovednosti , Obchodní dovednosti

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Manažerské dovednosti , Komunikační dovednosti , Obchodní dovednosti
Název      Cena     
MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní
STUDIO W   Praha   10 406 Kč s DPH
17.6.
18.6.
2019
Přípravný kurz se zkouškou
VRK Academy   Praha   10 285 Kč s DPH
17.6.
18.6.
2019
Přípravný kurz se zkouškou
VRK Academy   Praha   19 570 Kč s DPH
17.6.
18.6.
2019
ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní
STUDIO W   Praha   10 406 Kč s DPH
17.6.
18.6.
2019
Cesta ke zdraví, energii a spokojenosti aneb Jak rozumět svému tělu
Shine Leadership   Praha   4 598 Kč s DPH
18.6.
2019
Kronika obcí, městysů a měst
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
18.6.
2019
Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik
VOX   Praha   3 790 Kč 
18.6.
2019
AKVIZIČNÍ TELEFONÁTY - jak se jich přestat obávat a začít je mít rád
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
19.6.
2019
Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje
VOX   Praha   3 790 Kč 
19.6.
2019
Nástroje marketingu a propagace
VRK Academy   Praha   3 899 Kč s DPH
19.6.
2019
ROZVOJ POKROČILÝCH OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ - 2denní
STUDIO W   Praha   9 438 Kč s DPH
19.6.
20.6.
2019
Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem
Shine Leadership   Praha   16 940 Kč s DPH
19.6.
20.6.
2019
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer   Praha   4 223 Kč s DPH
19.6.
2019
ENNEA večery „SEN“
Shine Leadership   Praha   847 Kč s DPH
20.6.
2019
Finanční řízení v praxi
ICT Pro   Praha   6 700 Kč 
20.6.
21.6.
2019
INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ - návratnost a rentabilita investic
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
20.6.
2019
Jak komunikovat negativní událost ve firmě
ICT Pro   Praha   11 600 Kč 
20.6.
21.6.
2019
Práce s emocemi v manažerské praxi
VOX   Praha   3 790 Kč 
20.6.
2019
Řízení firmy v souladu se zásadami kvality dle ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949
ICT Pro   Brno   7 900 Kč 
20.6.
21.6.
2019
Řízení firmy v souladu se zásadami kvality dle ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949
ICT Pro   Praha   7 900 Kč 
20.6.
21.6.
2019
  Stránka 1 z 20   Další
20 z 396 termínů