Uplatňování DPH v roce 2019 • aktuální právní stav

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
DPH v roce 2019
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.9.
2019
Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020 • aktuální a praktické problémy
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
20.9.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
23.9.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
24.9.
2019
DPH 2019 v praxi - příklady, příklady, příklady... s důrazem na novely roku 2019
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
26.9.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
26.9.
2019
Praktické uplatňování DPH v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
26.9.
2019
DPH 2019 • první zkušenosti s rozsáhnou novelou • praktické poznatky z praxe • změny v roce 2020
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
30.9.
2019
Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
16.10.
2019
DPH • novela zákona 2020 • aktuální problémy v uplatňování DPH
ANAG   Praha   2 058 Kč 
17.10.
2019
Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
17.10.
2019
DPH 2019 v praxi - příklady, příklady, příklady... s důrazem na novely roku 2019
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
31.10.
2019
DPH v roce 2019
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.11.
2019
Praktické uplatňování DPH v roce 2019 a očekávané změny pro rok 2020
VOX   Praha   2 690 Kč 
7.11.
2019
Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
11.11.
2019
DPH • novela zákona 2020 • aktuální problémy v uplatňování DPH
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
13.11.
2019
DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH
ANAG   Brno   1 727 Kč 
13.11.
2019
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
13.11.
2019
Změny v DPH v roce 2019 - dopad do praxe a očekávané změny pro rok 2020
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
14.11.
2019
Praktické uplatňování DPH v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
15.11.
2019
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 50 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: pro účetní, ekonomické a daňové pracovníky, pro zpracovatele agendy DPH


Cíl: seminář je zaměřen na změny v oblasti DPH pro rok 2019. V rámci semináře bude věnována pozornost problémovým oblastem uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu se zaměřením na časté chyby vyskytující se v praxi plátců.  • Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP, změny v roce 2019 a jejich účinnost

 • vymezení základních pojmů • změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH (úplata, uskutečněné plnění, dotace k ceně, osoba povinné k dani, leasing, nájem)

 • sazby daně • změny v oblasti sazeb daně v roce 2019, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %); účinnost navrhovaných změn

 • digitální služby• zavedení limitu u digitálních služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani0/li>

 • nová pravidla pro nakládání s poukazy • vymezení pojmu, dodání zboží nebo poskytnutí služby s využitím poukazu, základ daně u víceúčelového poukazu

 • základ daně a výpočet daně • cena obvyklá, položky zahrnované do základu daně, směna, platby virtuální měnou, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy

 • oprava základu daně a výše daně • specifická pravidla v případě reorganizace, přerušení lhůty pro opravu, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH

 • daňové doklady a související problematika • povinnost doručit daňový doklad, souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy

 • nárok na odpočet daně • korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu

 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019

 • dodání a nájem nemovitých věcí • podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019

 • vracení daně – změny v roce 2019

 • správa DPH • elektronická podání, časový nesoulad, zrušení registrace na žádost

 • pořízení zboží z jiného členského státu • místo plnění, přemístění obchodního majetku, pořízení zboží z jiného členského státu bez nároku na odpočet daně, třístranný obchod, upozornění na časté chyby, nesprávný postup u vybraných případů a jeho dopady

 • dovoz a vývoz zboží • služby vázané na dovoz a vývoz zboží, správní praxe, změny v roce 2019, upozornění na časté chyby