Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019 - celní předpisy, DPH, vykazování Intrastatu, apod.

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Cla

Název      Cena     
Odpočet na vědu, výzkum a vzdělávání
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
24.4.
2019
S.r.o. z pohledu právního, účetního a daňového
Verlag Dashöfer   Praha   5 434 Kč s DPH
25.4.
2019
Novela zákona o DPH 2019. Novela zákona o EET.
Verlag Dashöfer   Praha   3 910 Kč s DPH
25.4.
2019
INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2019
TSM, spol. s r. o.     1 900 Kč s DPH
26.4.
2019
INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
30.4.
2019
Novela zákona o DPH 2019  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 345 Kč s DPH
6.5.
2019
PŮVOD ZBOŽÍ a jeho význam v mezinárodním obchodě
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
13.5.
2019
Novela zákona o DPH 2019 - 5. část
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
14.5.
2019
CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2019 a možnosti snížení finanční zátěže u těchto operací
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
14.5.
2019
Majetek a jeho odpisy (daňový a účetní pohled)  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
15.5.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
15.5.
2019
DPH u dovozu a vývozu zboží 2019
TSM, spol. s r. o.     1 900 Kč s DPH
15.5.
2019
Novela zákona o DPH 2019 - 6. část
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
16.5.
2019
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 223 Kč s DPH
20.5.
2019
IFRS 9, IFRS 15 a IFRS 16 - nové standardy od 2018/2019
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
20.5.
2019
JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání - 2denní
STUDIO W   Praha   10 406 Kč s DPH
20.5.
21.5.
2019
DPH 2019 v praxi - příklady, příklady, příklady...
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
20.5.
2019
Zaměstnání cizinců v ČR a vyslání pracovníků do zahraničí v případových studiích (výklad z pohledu zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních smluv)
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
20.5.
2019
CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2019 a možnosti snížení finanční zátěže u těchto operací
TSM, spol. s r. o.     1 900 Kč s DPH
21.5.
2019
Celní předpisy v roce 2019
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
21.5.
2019
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 66 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu:
uplatňování DPH aplikace celních předpisů vykazování INTRASTAu, a další případné změny, které se v roce 2019 dotknou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami Seminář je určen subjektům obchodujícím s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celním deklarantům a ostatním osobám, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2019.

POZOR: V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2019 doznají změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky.

Program semináře:
Změny v uplatňování DPH Změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT Změny v celních předpisech Změny v celním sazebníku Rekapitulace některých problematických aspektů uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu (dovoz, vývoz apod.) Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků. Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.