Změny ve mzdovém účetnictví a personalistice 2018/2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Návraty maminek /rodičů do zaměstnání • těhotenství • mateřská, otcovská a rodičovská dovolená • zástupy • změny pracovního zařazení • rušení pracovních pozic • BOZP
ANAG   Karlovy Vary   1 893 Kč 
18.6.
2019
ASERTIVITA • neříkejte ANO, když chcete říci NE • schopnost prosazovat vlastní názor a umět obhájit svá práva • oblíbené setkání s Mgr. Coufalovou
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
18.6.
2019
Pracovní doba v podmínkách roku 2019 aneb „Buďme v obraze“ • pracovní doba včetně upozornění na chystané změny od 1. 7. 2019
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
19.6.
2019
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2019 • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
20.6.
2019
Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • nový výpočet srážek od 1.6.2019 • překážky v práci
ANAG   Praha   2 140 Kč 
20.6.
2019
Cizinci a zdravotní pojištění
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
20.6.
2019
Nenárokové mzdové složky: správné využití při motivaci zaměstnanců
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
20.6.
2019
Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu
VOX   Praha   2 290 Kč 
21.6.
2019
SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE FYZICKÝCH OSOB - mzdové souvislosti
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
21.6.
2019
Výpočty ve mzdové účtárně v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
21.6.
2019
Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • nový výpočet srážek od 1.6.2019 • překážky v práci
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
21.6.
2019
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2019 • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
24.6.
2019
Zaměstnávání cizinců v České republice  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
25.6.
2019
Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady
VOX   Praha   2 390 Kč 
25.6.
2019
Aktuality a sporné otázky pracovního práva - řešení nejčastějších kolizí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
25.6.
2019
Zaměstnávání "brigádníků" • dovolená a její čerpání • náhrada mzdy při DPN
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
25.6.
2019
Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura
VOX   Praha   2 490 Kč 
26.6.
2019
PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ poskytované zaměstnancům v roce 2019
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
26.6.
2019
Exekuce ve mzdové účtárně
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
26.6.
2019
Pravidla výkonu práce z domova  TOP
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
27.6.
2019
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 278 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
Minimální a zaručená mzda, aktuální stav a dopad do mzdové praxe. Změny v oblasti pracovního práva a v personalistice (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti). Aktuální problémy v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti (očekávaný přechod ze superhrubé na hrubou mzdu). Slevy a daňové zvýhodnění aktuálně. Aktuální tiskopisy v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně za rok 2018. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s odvody daně, zdravotního a sociálního pojištění. Změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Srážky ze mzdy. Aktuality ke dni konání semináře, očekávaný vývoj v roce 2019. Dotazy a diskuse…