BOZP a trestní odpovědnost firmy, vedoucích zaměstnanců a OZO BOZP z pohledu konstantní judikatury

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Elektrotechnika, Energetika , Chemický průmysl , BOZP

Název      Cena     
Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - seminář
GRADUA-CEGOS   Praha   10 406 Kč s DPH
23.4.
26.4.
2019
Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář
GRADUA-CEGOS   Praha   2 662 Kč s DPH
26.4.
2019
Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
2.5.
2019
BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti  TOP
Verlag Dashöfer   České Budějovice   4 127 Kč s DPH
7.5.
2019
Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
14.5.
2019
Provádění kontrol technických zařízení bez účasti revizních techniků  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
16.5.
2019
Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář
GRADUA-CEGOS   Praha   2 662 Kč s DPH
16.5.
2019
Systém managementu BOZP - ISO 45001
GRADUA-CEGOS   Praha   3 751 Kč s DPH
21.5.
2019
Metoda 5S - praktické použití
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
3.6.
2019
Bezpečný provoz systémů pro skladování
Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
4.6.
2019
Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
4.6.
2019
Výroba a certifikace vyrobených strojních zařízení pro vlastní potřebu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
5.6.
2019
Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
10.6.
2019
Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
11.6.
2019
Školení BOZP
Motiv P s.r.o.     33 Kč s DPH
e-learning
Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP
GRADUA-CEGOS   Praha   10 406 Kč s DPH
16.9.
19.9.
2019
Příprava a řízení investic do technických zařízení a strojů
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
18.9.
2019
Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
GRADUA-CEGOS   Praha   7 623 Kč s DPH
23.9.
25.9.
2019
Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
26.9.
2019
Metoda 5S - praktické použití
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
1.10.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 38 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Účastníci semináře si přehledně zopakují, případně rozšíří své znalosti na komplexní úrovni o trestní odpovědnosti firem a trestněprávní odpovědnosti osob. Odborný výklad bude proložen konstantní judikaturou, dopadající na uvedenou problematiku. Lektor semináře má praktické zkušenosti s celým průběhem popisovaných incidentů (těžké a smrtelné úrazy).
Seminář je určen pro:

držitele osvědčení OZO BOZP, ředitele a manažery s dopadem odpovědnosti za BOZP (výroba, sklady, personalisté a jiní). A pro další osoby aktivně působící v oblasti BOZP, které mají zájem si osvěžit a doplnit znalosti o trestní odpovědnosti za BOZP.

Co vám seminář přinese:

účastníci semináře si přehledně zopakují, případně rozšíří své znalosti na komplexní úrovni o trestní odpovědnosti firem a trestněprávní odpovědnosti osob. Odborný výklad bude proložen konstantní judikaturou, dopadající na uvedenou problematiku. Lektor semináře má praktické zkušenosti s celým průběhem popisovaných incidentů (těžké a smrtelné úrazy).

Předmětem přednášky nebude jen přehled ,,černých scénářů", ale budou uvedena i východiska a návrhy opatření s cílem minimalizovat dopad negativních vlivů na organizaci anebo její zaměstnance.

Znalosti získané na školení umožní účastníkům aktivně podporovat proces zlepšování úrovně BOZP ve svojí organizaci anebo využít informace pro zlepšení výkonu svojí poradenské praxe v oblasti BOZP.

Obsah semináře:

I. část přednášky

 • Trestní odpovědnost zaměstnavatele/firmy za BOZP - odpovědnost firmy za přestupek, tzv. přičitatelnost
  • Východiska - zajistit provedení opatření, která lze po firmě spravedlivě požadovat
 • Trestně-právní odpovědnost vedoucích zaměstnanců za BOZP (porušení právní povinnosti vedoucím zaměstnancem).
  • Východiska - zásady soustavné kontroly úrovně BOZP vedoucími zaměstnanci a prokazování osobní angažovanosti a aktivit v otázkách BOZP

II. část přednášky

 • Trestně-právní odpovědnost zaměstnanců za BOZP (porušení právní povinnosti zaměstnancem)
  • Východiska - zásady zpracování informací o rizicích a hlavní zásady řádného školení zaměstnanců
 • Trestně-právní odpovědnost OZO BOZP (porušení smluvně převzaté povinnosti vůči firmě)
  • Východiska - role odborně způsobilé osoby v BOZP (interní/externí) - vazba na firmu a na vedoucí zaměstnance

III. část přednášky

 • Zásady bezpečnostní kultury organizace a návrhy změn bezpečnostní kultury.
 • Judikáty Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu s významnou vazbou na trestní odpovědnost firmy a osob za BOZP.
 • Hlavní zásady posuzování úrazu zaměstnance (varianty různých úrazů zaměstnanců - při cestě do práce, při práci, při stravování, v průběhu pracovní cesty, ...) - stanoviska k úrazům dle judikatury.
 • Další témata BOZP dle požadavků účastníků semináře.
          Časový harmonogram semináře:

          8.30 – 9.00 – prezence účastníků

          9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

          10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

          10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

          12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

          12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)