Vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Chyby zjišťované zdravotní pojišťovnou u zaměstnavatele
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
27.8.
2019
Zákoník práce v praxi – speciálka
VOX   Praha   4 490 Kč 
5.11.
6.11.
2019
Zákoník práce v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
12.11.
2019
Zákoník práce v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
13.11.
2019
Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce
VOX   Praha   2 290 Kč 
26.11.
2019
Zákoník práce v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
16.12.
2019
Zákoník práce v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
17.12.
2019
Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.12.
2019

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva


Na základě řady podnětů účastníků seminářů zaměřených komplexně na celou problematiku pracovněprávních vztahů „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, nabízíme seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy vzniku, změn a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.


Cíl semináře: prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v uvedené oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře.
  • Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku:

  • obecných principů a institutů pracovního práva, formy právních jednání a důsledků jejího nedodržení

  • jednání před uzavřením pracovněprávního vztahu včetně předsmluvní odpovědnosti a vstupní lékařské prohlídky

  • vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou nebo jmenováním • možnosti odstoupení od smlouvy • povinností smluvních stran

  • změn pracovního poměru, převedení • přeložení • dočasné přidělení

  • skončení pracovního poměru, jeho forem a požadavků • ochranné doby • odstupného • určení neplatného rozvázání pracovního poměru

  • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ • aktuální změny

  • odvolání vedoucího zaměstnance včetně následného postupu zaměstnavatele

  • vybraných institutů pracovního práva souvisejících s pracovním poměrem, např. výkonu práce zaměstnancem v jiném místě, než na pracovišti zaměstnavatele • omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance • konkurenční doložky • doručování písemností

  • náležitosti pracovní smlouvy s přihlédnutím k ochraně osobních údajů podle GDPR

  • diskuze • odpovědi na dotazyV rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.


Na obsah tohoto semináře bude navazovat samostatný seminář k problematice pracovní doby, doby odpočinku, překážek v práci a dovolené v měsících březnu a dubnu 2019.