Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování

Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMRGS&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.11.2020   
Další termíny:
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 3 790 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMRGS&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 4 586 Kč
Lektor: JUDr. Dušan Srp Ph.D. , Ing. Pavel Tesař
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Dušan Srp Ph.D.

advokát, pracuje jako právník a Data Protection Officer ve skupině Allianz v ČR.

Profesní životopis

2000 Člen České...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Pavel Tesař

Projektový manažer, business analytik a konzultant v oboru ICT. Zkušenosti sbírá od roku 1992 na různých pozicích v českých i mezinárodních firmách. Od roku 2008 pracuje jako externí konzultant, business analytik a projektový...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

K 1.7.2017 nastaly závažné následky porušení zákona o registru smluv v podobě odložení účinnosti smluv a případné neplatnosti smluv při nedodržení zákona. Seminář vysvětluje důvody a důsledky novely zákona o registru smluv z roku 2017.

V první části semináře se účastníci seznámí s problematikou registrace smluv upravenou zákonem o registru smluv, a to z právního pohledu. Bude podrobně probrán obsah zákona, vysvětleno, kterých subjektů a jakých dokladů se registrace týká a kterých dokladů či informací naopak ne, dále jakým způsobem registraci řádně provést a jak postupovat při opravách. Seminář se v nutném rozsahu dotkne problematiky uzavírání smluv a svobodného přístupu k informacím včetně ochrany osobních údajů dle GDPR a lokálních předpisů upravujících zpracování osobních údajů. Seminář rozebírá přijaté novely zákona včetně poslední novely účinné od 1.11.2019. Seminář upozorňuje i na případné novely zákona nacházející se v Parlamentu.

Přednášející čerpá zeznámých právních výkladů zákona, metodických dokumentů ministerstva vnitra, odborných článků a stanovisek, stanovisek orgánů státní správy např. ÚOOÚ, ÚOHS, MF, MMR, MV, aplikovatelné judikatury a své právní a publikační praxe.

V druhé části semináře se účastníci podrobně seznámí s informačním systémem registru smluv v praxi.

Pro koho je seminář určen:

- zaměstnanci subjektů státní správy a právnických osob, které podléhají povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru, jejichž pracovním úkolem je zveřejňování dokumentů či obecně smluvní agenda

- vedoucí pracovníci

- kdokoli, kdo se chce podrobně a uceleně seznámit problematikou registru smluv

Obsah Semináře:

JUDr. Dušan Srp, PhD.

 • úvod
 • zákon o registru smluv, důvody jeho přijetí, sledované cíle
 • novela zákona ZRS č. 249/2017 Sb., sněmovní tisk č. 699 , senátní tisk č. 79, konečné znění novely
 • předmět úpravy a základní pravidla zákona
 • bližší exkurs do smluvního práva, předsmluvní odpovědnost, uzavírání smluv, forma, obsah, neplatnost
 • které dokumenty jsou uveřejňované (smlouvy, formulářové smlouvy, dodatky a změny smlouvy, objednávky, smluvní přílohy, VOP, budoucí a rámcové smlouvy, aj.)
 • povinné subjekty
 • výjimky z povinnosti uveřejnění
 • bližší exkurs k informacím, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, i s přihlédnutím k pravidlům GDPR platným od května 2018
 • registr smluv
 • uveřejnění smlouvy
 • otevřený a strojově čitelný formát
 • metadata
 • komunikace se správcem registru
 • ochrana obchodního tajemství, oprava záznamu, znečitelnění
 • chyby při zveřejnění
 • oprava vadných postupů při registraci
 • účinnost smlouvy, následky (ne)uveřejnění

Ing. Pavel Tesař

Informační systém registru smluv v praxi

 • Rozhraní pro odesílání zpráv
 • Přehled povolených operací
 • Jak se smlouvy zveřejňují
 • Odpovědi systému
 • Detaily smluv – metadata
 • Otevřený a strojově čitelný formát
 • Provázanost s profilem veřejného zadavatele
 • Časté chyby zveřejnění
 • Plánované úpravy


Dotazy a diskuse průběžně a na závěr semináře.
Všechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo , Manažerské dovednosti , Řízení podniku a strategické plánování , Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo , Manažerské dovednosti , Řízení podniku a strategické plánování , Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady
ICT Pro   Brno   7 900 Kč 
18.2.
19.2.
2020
Firemní kultura a systémy sdílených hodnot
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
18.2.
19.2.
2020
Firemní kultura a systémy sdílených hodnot
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
18.2.
19.2.
2020
Katastr nemovitostí - nová katastrální úprava
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
18.2.
2020
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
18.2.
2020
Registr smluv – problémy v praxi a jejich řešení
FORUM s.r.o.     4 490  
18.2.
2020
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
19.2.
2020
MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní
STUDIO W   Praha   10 406 Kč s DPH
19.2.
20.2.
2020
Manažer bezpečnostních informací ISO/IEC 27001:2013
Ideal   Mělník   4 600 Kč 
19.2.
20.2.
2020
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
19.2.
2020
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance)
ICT Pro   Brno   9 900 Kč 
19.2.
20.2.
2020
Aktuality pro ÚSC a příspěvkové organizace pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
20.2.
2020
Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady
ICT Pro   Praha   7 900 Kč 
20.2.
21.2.
2020
Efektivní asistentka manažera
ICT Pro   Brno   6 500 Kč 
20.2.
21.2.
2020
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám
ICT Pro   Brno   7 200 Kč 
20.2.
21.2.
2020
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám
ICT Pro   Praha   7 200 Kč 
20.2.
21.2.
2020
Finanční analýza v praxi
ICT Pro   Brno   7 900 Kč 
20.2.
21.2.
2020
Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), zejména s ohledem na novely provedené zákonem č. 24/2015 Sb. a zákone
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 990 Kč s DPH
20.2.
2020
Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních samosprávných celků
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   2 090 Kč s DPH
20.2.
2020
Kanban v praxi
ICT Pro   Praha   7 900 Kč 
20.2.
2020
  Stránka 1 z 64   Další
20 z 1266 termínů