DPH v roce 2019 ve vazbě na předpisy EU

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov)
VOX   Kácov   5 999 Kč 
22.8.
24.8.
2019
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
2.9.
2019
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
10.9.
2019
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Opava   1 800 Kč s DPH
17.9.
2019
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
9.10.
2019
Dlouhodobý majetek v roce 2019 pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
6.11.
2019
Dlouhodobý majetek v roce 2019 pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
13.11.
2019
AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ 2019/2020 a příprava na účetní závěrku 2019
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
26.11.
2019
DPH v roce 2019 a změny od roku 2020
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.12.
2019
DPH ve vazbě na předpisy EU
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.12.
2019
DPH v roce 2019 a změny od roku 2020
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.12.
2019
DPH u dovozu a vývozu
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
28.2.
2020

12 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad bude zaměřen zejména na:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• změny ve vymezení základních pojmů, včetně nové definice dotace k ceně,
• místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
• povinnost přiznat daň a uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
• vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019,
• základ daně, výpočet daně, opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
• sazby daně a očekávané změny od roku 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
• změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2019,
• správa daně v tuzemsku a změny od roku 2019,
• informace o připravovaných změnách předpisů EU v oblasti DPH.