Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe

Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5279
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  13.06.2019    1 den
Cena bez DPH: 2 140 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5279
Cena s DPH: 2 590 Kč
Lektor: Ing. Marcela Pavlová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Marcela Pavlová náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:
Obecné informace
   - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území
   - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
   - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
   - záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
   - druhy územních rozhodnutí
   - územní řízení
   - územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
   - společné územní a stavební řízení
   - společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
   - územní souhlas
   - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
   - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
   - ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
   - stavební řízení
   - veřejnoprávní smlouva
   - změna stavby před jejím dokončením
   - užívání stavby
   - změna v účelu užívání stavby
Informace o další novele a o připravované rekodifikaci stavebního práva
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.3.
2019
Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.3.
2019
Územní plánování v roce 2019
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
28.3.
2019
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
28.3.
2019
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy.
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
28.3.
2019
Právní odpovědnost pedagogů
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
2.4.
2019
Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
2.4.
2019
Jak správně a efektivně doručovat
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
2.4.
2019
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
4.4.
2019
Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
4.4.
2019
Obce a hazardní hry
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
4.4.
2019
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.4.
2019
Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.4.
2019
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
9.4.
2019
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 480 Kč s DPH
11.4.
12.4.
2019
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích z roku 2017
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
11.4.
2019
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.4.
2019
Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.4.
2019
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
16.4.
2019
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
30.4.
2019
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 47 termínů