GDPR ve školství - časté problémy

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.2.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
28.2.
2019
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.3.
2019
Vybrané problémy školského zákona: přijímací řízení na ZŠ a SŠ
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
6.3.
2019
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.3.
2019
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
7.3.
2019
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
12.3.
2019
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.3.
2019
GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.3.
2019
Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
14.3.
2019
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.3.
2019
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
20.3.
2019
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
21.3.
2019
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.3.
2019
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.3.
2019
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.3.
2019
Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.3.
2019
Územní plánování v roce 2019
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
28.3.
2019
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
28.3.
2019
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy.
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
28.3.
2019
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 61 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
• Základní pojmy obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jeho vztah k českým zákonům
• Hlavní změny související s činnostmi škol a školských zařízení
• Ochrana osobních údajů a práva žáků/zákonných zástupců
• Problematika oprávněnosti kamer ve školách
• Časté problematické situace související s ochranou osobních údajů
• Diskuze, otázky