GDPR ve školství - časté problémy

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Správní řád prakticky
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
20.8.
2019
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
5.9.
2019
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
17.9.
2019
Velká novela zákona o místních poplatcích 2020 a nejčastější nesprávnosti správců poplatků při výkonu správy místních poplatků
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
17.9.
2019
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
17.9.
2019
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.9.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
19.9.
2019
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
20.9.
2019
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.9.
2019
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.9.
2019
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.10.
2019
Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.10.
2019
Nový stavební zákon - podrobné informace o věcném záměru nového stavebního zákona schváleného vládou
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.10.
2019
Ověřování - vidimace, legalizace
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
3.10.
2019
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
3.10.
2019
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.10.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
8.10.
2019
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
10.10.
2019
Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
10.10.
2019
Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.10.
2019
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 75 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
• Základní pojmy obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jeho vztah k českým zákonům
• Hlavní změny související s činnostmi škol a školských zařízení
• Ochrana osobních údajů a práva žáků/zákonných zástupců
• Problematika oprávněnosti kamer ve školách
• Časté problematické situace související s ochranou osobních údajů
• Diskuze, otázky